[ros-diffs] [ilardig] 47351: [USETUP] - Estonian translation of minimum disk space required by Andres Traks #3302. [USERENV] - Fix mistakenly translated strings "recent" and "sendto" in Italian and Spanish resources, plus another Spanish fix. Several Czech translation updates by Radek Liska #5429.

ilardig at svn.reactos.org ilardig at svn.reactos.org
Tue May 25 15:42:31 CEST 2010


Author: ilardig
Date: Tue May 25 15:42:30 2010
New Revision: 47351

URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos?rev=47351&view=rev
Log:
[USETUP]
- Estonian translation of minimum disk space required by Andres Traks #3302.
[USERENV]
- Fix mistakenly translated strings "recent" and "sendto" in Italian and Spanish resources, plus another Spanish fix.
Several Czech translation updates by Radek Liska #5429.

Modified:
  trunk/reactos/base/applications/games/winemine/lang/cs-CZ.rc
  trunk/reactos/base/applications/notepad/lang/cs-CZ.rc
  trunk/reactos/base/applications/paint/lang/cs-CZ.rc
  trunk/reactos/base/applications/regedit/lang/cs-CZ.rc
  trunk/reactos/base/applications/sndvol32/lang/cs-CZ.rc
  trunk/reactos/base/setup/usetup/lang/et-EE.h
  trunk/reactos/dll/shellext/slayer/lang/cs-CZ.rc
  trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/cs-CZ.rc
  trunk/reactos/dll/win32/userenv/lang/es-ES.rc
  trunk/reactos/dll/win32/userenv/lang/it-IT.rc

Modified: trunk/reactos/base/applications/games/winemine/lang/cs-CZ.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/base/applications/games/winemine/lang/cs-CZ.rc?rev=47351&r1=47350&r2=47351&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/base/applications/games/winemine/lang/cs-CZ.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/base/applications/games/winemine/lang/cs-CZ.rc [iso-8859-1] Tue May 25 15:42:30 2010
@@ -1,8 +1,8 @@
 /* FILE:    applications/games/winemine/lang/cs-CZ.rc
 * PURPOSE:   Czech Language File
- * TRANSLATOR: Stepan Gabriel - SGABA (sgaba at centrum.cz)
+ * TRANSLATORS: Stepan Gabriel - SGABA (sgaba at centrum.cz); Radek Liska aka Black_Fox (radekliska at gmail dot com)
 * TRANSLATED FROM: Slovak translation by Kario (kario at szm.sk)
- * UPDATED:   2008-07-06
+ * UPDATED:   2010-05-25
 *
 * Czech translation
 * Copyleft 2007 Kario (kario at szm.sk),2008 SGABA (sgaba at centrum.cz) 
@@ -15,7 +15,7 @@
 STRINGTABLE
 BEGIN
 	IDS_SECONDS, "sek."
-	IDS_NOBODY, "Nikdo" //windows = Anonym
+	IDS_NOBODY, "Bezejmenný" //windows = Anonym
 	IDS_ABOUT,  "od Joshua Thielena a vývojáøù systému ReactOS"
 END
 
@@ -36,15 +36,15 @@
 		MENUITEM SEPARATOR
 		MENUITEM "&Konec",      IDM_EXIT
 	END
-	POPUP "&Info" //windows = &Pomocník
+	POPUP "&Nápovìda" //windows = &Pomocník
     BEGIN
-		MENUITEM "C&o je hra Miny...", IDM_ABOUT
+		MENUITEM "&O programu...", IDM_ABOUT
 	END
 END
 
 IDD_TIMES DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 200, 75
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_POPUP | DS_SHELLFONT
-CAPTION "Nejrychlejší htedaèi min"
+CAPTION "Nejrychlejší hledaèi min"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
 	GROUPBOX    "Nejlepší èasy", IDNONE,   10, 10, 182, 45
@@ -66,7 +66,7 @@
 CAPTION "Blahopøeji!"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-	LTEXT      "Zadejte prosím svoje jméno.", IDIGNORE,   25, 10, 150, 10
+	LTEXT      "Zadejte prosím svoje jméno", IDIGNORE,   25, 10, 150, 10
 	EDITTEXT                    IDC_EDITNAME, 25, 20, 110, 12
 	DEFPUSHBUTTON  "OK",             IDOK,     60, 40, 40, 15
 END
@@ -83,5 +83,5 @@
 	EDITTEXT         IDC_EDITCOLS, 49, 35, 30, 12, ES_NUMBER
 	EDITTEXT         IDC_EDITMINES, 49, 55, 30, 12, ES_NUMBER
 	DEFPUSHBUTTON  "OK",   IDOK,     86, 32, 45, 15
-	PUSHBUTTON   "Zrušit", IDCANCEL,   86, 52, 45, 15
+	PUSHBUTTON   "Storno", IDCANCEL,   86, 52, 45, 15
 END

Modified: trunk/reactos/base/applications/notepad/lang/cs-CZ.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/base/applications/notepad/lang/cs-CZ.rc?rev=47351&r1=47350&r2=47351&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/base/applications/notepad/lang/cs-CZ.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/base/applications/notepad/lang/cs-CZ.rc [iso-8859-1] Tue May 25 15:42:30 2010
@@ -85,12 +85,12 @@
   END
   POPUP "&Nápovìda"
   BEGIN
-    MENUITEM "&Obsah",      CMD_HELP_CONTENTS
+    MENUITEM "O&bsah",      CMD_HELP_CONTENTS
     MENUITEM "&Najít...",     CMD_HELP_SEARCH
-    MENUITEM "&Pomoc k nápovìdì", CMD_HELP_ON_HELP
-    MENUITEM SEPARATOR
-    MENUITEM "&O programu"    CMD_ABOUT
-    MENUITEM "Inf&o...",     CMD_ABOUT_WINE
+    MENUITEM "Pomoc k ná&povìdì", CMD_HELP_ON_HELP
+    MENUITEM SEPARATOR
+    MENUITEM "&O programu..."   CMD_ABOUT
+    MENUITEM "In&fo...",     CMD_ABOUT_WINE
   END
 END
 

Modified: trunk/reactos/base/applications/paint/lang/cs-CZ.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/base/applications/paint/lang/cs-CZ.rc?rev=47351&r1=47350&r2=47351&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/base/applications/paint/lang/cs-CZ.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/base/applications/paint/lang/cs-CZ.rc [iso-8859-1] Tue May 25 15:42:30 2010
@@ -49,7 +49,7 @@
     MENUITEM SEPARATOR
     POPUP "Lupa"
     BEGIN
-      POPUP "User defined"
+      POPUP "Vlastní nastavení"
       BEGIN
         MENUITEM "12,5%", IDM_VIEWZOOM125
         MENUITEM "25%", IDM_VIEWZOOM25
@@ -60,8 +60,8 @@
         MENUITEM "800%", IDM_VIEWZOOM800
       END
       MENUITEM SEPARATOR
-      MENUITEM "Show grid", IDM_VIEWSHOWGRID
-      MENUITEM "Show miniature", IDM_VIEWSHOWMINIATURE
+      MENUITEM "Zobrazit møížku", IDM_VIEWSHOWGRID
+      MENUITEM "Zobrazit miniaturu", IDM_VIEWSHOWMINIATURE
     END
     MENUITEM "Celá obrazovka\tCtrl+F", IDM_VIEWFULLSCREEN
   END
@@ -86,7 +86,7 @@
   BEGIN
     MENUITEM "Témata nápovìdy", IDM_HELPHELPTOPICS
     MENUITEM SEPARATOR
-    MENUITEM "O programu...", IDM_HELPINFO
+    MENUITEM "&O programu...", IDM_HELPINFO
   END
 END
 
@@ -104,6 +104,7 @@
   "^A", IDM_EDITSELECTALL
   "^T", IDM_VIEWTOOLBOX
   "^L", IDM_VIEWCOLORPALETTE
+  "^G", IDM_VIEWSHOWGRID
   "^F", IDM_VIEWFULLSCREEN
   "^R", IDM_IMAGEROTATEMIRROR
   "^W", IDM_IMAGECHANGESIZE
@@ -140,9 +141,9 @@
   LTEXT "Datum zmìny:", IDD_ATTRIBUTESTEXT3, 10, 5, 60, 10
   LTEXT "Velikost souboru:", IDD_ATTRIBUTESTEXT4, 10, 15, 60, 10
   LTEXT "Rozlišení:", IDD_ATTRIBUTESTEXT5, 10, 25, 60, 10
-  LTEXT "Not available", IDD_ATTRIBUTESTEXT6, 60, 5, 90, 10
-  LTEXT "Not available", IDD_ATTRIBUTESTEXT7, 60, 15, 90, 10
-  LTEXT "Not available", IDD_ATTRIBUTESTEXT8, 60, 25, 90, 10
+  LTEXT "Nedostupné", IDD_ATTRIBUTESTEXT6, 60, 5, 90, 10
+  LTEXT "Nedostupné", IDD_ATTRIBUTESTEXT7, 60, 15, 90, 10
+  LTEXT "Nedostupné", IDD_ATTRIBUTESTEXT8, 60, 25, 90, 10
   GROUPBOX "Jednotka", IDD_ATTRIBUTESGROUP1, 6, 57, 139, 27
   AUTORADIOBUTTON "Palce", IDD_ATTRIBUTESRB1, 12, 69, 35, 10, WS_GROUP
   AUTORADIOBUTTON "Centimetry", IDD_ATTRIBUTESRB2, 52, 69, 35, 10
@@ -181,7 +182,7 @@
   IDS_INFOTEXT, "ReactOS Malování je dostupné pod licencí GNU Lesser General Public License (LGPL) verze 3 (viz. www.gnu.org)"
   IDS_SAVEPROMPTTEXT, "Chcete uložit provedené zmìny v %s?"
   IDS_DEFAULTFILENAME, "Bez názvu.bmp"
-  IDS_MINIATURETITLE, "Miniature"
+  IDS_MINIATURETITLE, "Miniatura"
   IDS_TOOLTIP1, "Volný výbìr"
   IDS_TOOLTIP2, "Výbìr"
   IDS_TOOLTIP3, "Guma"
@@ -200,6 +201,6 @@
   IDS_TOOLTIP16, "Zaoblený obdélník"
   IDS_OPENFILTER, "Soubory bitmap (*.bmp;*.dib)\1*.bmp;*.dib\1Všechny soubory (*.*)\1*.*\1"
   IDS_SAVEFILTER, "24bitová bitmapa (*.bmp;*.dib)\1*.bmp;*.dib\1"
-  IDS_FILESIZE, "%d bytes"
-  IDS_PRINTRES, "%d x %d pixels per meter"
-END
+  IDS_FILESIZE, "%d bajtù"
+  IDS_PRINTRES, "%d x %d pixelù na metr"
+END

Modified: trunk/reactos/base/applications/regedit/lang/cs-CZ.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/base/applications/regedit/lang/cs-CZ.rc?rev=47351&r1=47350&r2=47351&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/base/applications/regedit/lang/cs-CZ.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/base/applications/regedit/lang/cs-CZ.rc [iso-8859-1] Tue May 25 15:42:30 2010
@@ -54,8 +54,8 @@
     MENUITEM "&Exportovat do souboru registru...",  ID_REGISTRY_EXPORTREGISTRYFILE
 
     MENUITEM SEPARATOR
-		MENUITEM "Load Hive...",				ID_REGISTRY_LOADHIVE, GRAYED
-		MENUITEM "Unload Hive...",				ID_REGISTRY_UNLOADHIVE, GRAYED
+		MENUITEM "Naèíst strom registru...",				ID_REGISTRY_LOADHIVE, GRAYED
+		MENUITEM "Uvolnit strom registru...",				ID_REGISTRY_UNLOADHIVE, GRAYED
 		MENUITEM SEPARATOR
     MENUITEM "&Pøipojit síový registr...",
                         ID_REGISTRY_CONNECTNETWORKREGISTRY
@@ -79,19 +79,19 @@
       MENUITEM "&Øetìzec",        ID_EDIT_NEW_STRINGVALUE
       MENUITEM "&Binární hodnota",        ID_EDIT_NEW_BINARYVALUE
       MENUITEM "&Hodnota DWORD",        ID_EDIT_NEW_DWORDVALUE
-			MENUITEM "&Multi-String Value",			ID_EDIT_NEW_MULTISTRINGVALUE
-			MENUITEM "&Expandable String Value",	ID_EDIT_NEW_EXPANDABLESTRINGVALUE
+			MENUITEM "&Víceøetìzcová hodnota",			ID_EDIT_NEW_MULTISTRINGVALUE
+			MENUITEM "&Rozšiøitelná øetìzcová hodnota",	ID_EDIT_NEW_EXPANDABLESTRINGVALUE
     END
     MENUITEM SEPARATOR
-    MENUITEM "&Oprávnìní...",		ID_EDIT_PERMISSIONS
+    MENUITEM "Oprá&vnìní...",		ID_EDIT_PERMISSIONS
     MENUITEM SEPARATOR
     MENUITEM "&Odstranit\tDel",        ID_EDIT_DELETE
     MENUITEM "&Pøejmenovat",           ID_EDIT_RENAME
     MENUITEM SEPARATOR
     MENUITEM "Z&kopírovat název klíèe",       ID_EDIT_COPYKEYNAME
     MENUITEM SEPARATOR
-    MENUITEM "&Hledat\tCtrl+F",        ID_EDIT_FIND
-    MENUITEM "Hledat &další\tF3",       ID_EDIT_FINDNEXT
+    MENUITEM "&Najít\tCtrl+F",        ID_EDIT_FIND
+    MENUITEM "Najít &další\tF3",       ID_EDIT_FINDNEXT
   END
   POPUP "&Zobrazit"
   BEGIN
@@ -103,10 +103,8 @@
   END
   POPUP "&Oblíbené"
   BEGIN
-    MENUITEM "&Pøidat k oblíbeným",     ID_FAVOURITES_ADDTOFAVOURITES
-    , GRAYED
-    MENUITEM "&Odebrat z oblíbených",      ID_FAVOURITES_REMOVEFAVOURITE
-    , GRAYED
+    MENUITEM "&Pøidat k oblíbeným",     ID_FAVOURITES_ADDTOFAVOURITES, GRAYED
+    MENUITEM "&Odebrat z oblíbených",      ID_FAVOURITES_REMOVEFAVOURITE, GRAYED
   END
   POPUP "&Nápovìda"
   BEGIN
@@ -135,32 +133,32 @@
       MENUITEM "&Øetìzec",        ID_EDIT_NEW_STRINGVALUE
       MENUITEM "&Binární hodnota",        ID_EDIT_NEW_BINARYVALUE
       MENUITEM "&Hodnota DWORD",        ID_EDIT_NEW_DWORDVALUE
-      MENUITEM "&Multi-String Value",     ID_EDIT_NEW_MULTISTRINGVALUE
-      MENUITEM "&Expandable String Value",  ID_EDIT_NEW_EXPANDABLESTRINGVALUE
+      MENUITEM "&Víceøetìzcová hodnota",     ID_EDIT_NEW_MULTISTRINGVALUE
+      MENUITEM "&Rozšiøitelná øetìzcová hodnota",  ID_EDIT_NEW_EXPANDABLESTRINGVALUE
     END
  END
  POPUP ""
  BEGIN
-    MENUITEM "Expand/Collapse",         ID_TREE_EXPANDBRANCH
-    POPUP "&New"
+    MENUITEM "Rozbalit/Sbalit",         ID_TREE_EXPANDBRANCH
+    POPUP "&Nový"
     BEGIN
-      MENUITEM "&Key",            ID_EDIT_NEW_KEY
+      MENUITEM "&Klíè",            ID_EDIT_NEW_KEY
       MENUITEM SEPARATOR
-      MENUITEM "&String Value",        ID_EDIT_NEW_STRINGVALUE
-      MENUITEM "&Binary Value",        ID_EDIT_NEW_BINARYVALUE
-      MENUITEM "&DWORD Value",        ID_EDIT_NEW_DWORDVALUE
-      MENUITEM "&Multi-String Value",     ID_EDIT_NEW_MULTISTRINGVALUE
-      MENUITEM "&Expandable String Value",  ID_EDIT_NEW_EXPANDABLESTRINGVALUE
+      MENUITEM "&Øetìzec",        ID_EDIT_NEW_STRINGVALUE
+      MENUITEM "&Binární hodnota",        ID_EDIT_NEW_BINARYVALUE
+      MENUITEM "&Hodnota DWORD",        ID_EDIT_NEW_DWORDVALUE
+      MENUITEM "&Víceøetìzcová hodnota",     ID_EDIT_NEW_MULTISTRINGVALUE
+      MENUITEM "&Rozšiøitelná øetìzcová hodnota",  ID_EDIT_NEW_EXPANDABLESTRINGVALUE
     END
-    MENUITEM "&Find",              ID_EDIT_FIND
-    MENUITEM SEPARATOR
-    MENUITEM "&Delete",             ID_TREE_DELETE
-    MENUITEM "&Rename",             ID_TREE_RENAME
-    MENUITEM SEPARATOR
-    MENUITEM "&Export",             ID_TREE_EXPORT
-    MENUITEM "&Permissions...",         ID_TREE_PERMISSIONS, GRAYED
-    MENUITEM SEPARATOR
-    MENUITEM "&Copy Key Name",         ID_EDIT_COPYKEYNAME
+    MENUITEM "&Najít",              ID_EDIT_FIND
+    MENUITEM SEPARATOR
+    MENUITEM "&Odstranit",             ID_TREE_DELETE
+    MENUITEM "&Pøejmenovat",             ID_TREE_RENAME
+    MENUITEM SEPARATOR
+    MENUITEM "&Exportovat",             ID_TREE_EXPORT
+    MENUITEM "Oprá&vnìní...",         ID_TREE_PERMISSIONS, GRAYED
+    MENUITEM SEPARATOR
+    MENUITEM "Z&kopírovat název klíèe",         ID_EDIT_COPYKEYNAME
  END
 END
 
@@ -287,22 +285,22 @@
   ID_EDIT_DELETE     "Smaže výbìr"
   ID_EDIT_RENAME     "Pøejmenuje výbìr"
   ID_EDIT_COPYKEYNAME   "Zkopíruje název klíèe do schránky"
-  ID_EDIT_FIND      "Hledá textový øetìzec v klíèi, položkách, nebo datech"
-  ID_EDIT_FINDNEXT    "Hledá další výskyt textu zadaného v pøedchozím hledání"
-END
-
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-  IDS_ERROR		  "Chyba"
-  IDS_WARNING		  "Upozornìní"
-  IDS_BAD_KEY       "Can't query key '%s'"
+  ID_EDIT_FIND      "Vyhledá textový øetìzec v klíèi, položkách, nebo datech"
+  ID_EDIT_FINDNEXT    "Vyhledá další výskyt textu zadaného v pøedchozím hledání"
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+  IDS_ERROR        "Chyba"
+  IDS_WARNING       "Upozornìní"
+  IDS_BAD_KEY       "Nelze se dotázat klíèe '%s'"
   IDS_BAD_VALUE      "Nelze se dotázat položky '%s'"
   IDS_UNSUPPORTED_TYPE  "Nelze upravovat klíèe tohoto typu (%ld)"
   IDS_TOO_BIG_VALUE    "Položka je pøíliš velká (%ld)"
   IDS_MULTI_SZ_EMPTY_STRING "Položky typu REG_MULTI_SZ nemohou obsahovat prázdné øetezce.\nPrázdné øetìzce byly odebrány ze seznamu."
-  IDS_QUERY_DELETE_KEY_ONE  "Are you sure you want to delete this key?"
-  IDS_QUERY_DELETE_KEY_MORE  "Are you sure you want to delete these keys?"
-  IDS_QUERY_DELETE_KEY_CONFIRM "Confirm Key Delete"
+  IDS_QUERY_DELETE_KEY_ONE  "Opravdu chcete odstranit tento klíè?"
+  IDS_QUERY_DELETE_KEY_MORE  "Opravdu chcete odstranit tyto klíèe?"
+  IDS_QUERY_DELETE_KEY_CONFIRM "Potvrzení smazání klíèe"
   IDS_QUERY_DELETE_ONE  "Opravdu chcete odstranit tuto položku?"
   IDS_QUERY_DELETE_MORE  "Opravdu chcete odstranit tyto položky?"
   IDS_QUERY_DELETE_CONFIRM "Potvrzení odstranìní položky"
@@ -310,8 +308,8 @@
   IDS_ERR_DELETEVALUE   "Nelze odstranit všechny vybrané položky!"
   IDS_ERR_RENVAL_CAPTION "Chyba pøi pøejmenování položky"
   IDS_ERR_RENVAL_TOEMPTY "Nelze pøejmenovat %s. Vybraná položka je prázdná. Vyzkoušejte jiný název."
-  IDS_NEW_KEY       "New Key #%d"
-  IDS_NEW_VALUE      "New Value #%d"
+  IDS_NEW_KEY       "Nový klíè #%d"
+  IDS_NEW_VALUE      "Nová hodnota #%d"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
@@ -328,7 +326,7 @@
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-  IDS_FLT_REGFILE     "Registration File"
+  IDS_FLT_REGFILE     "Soubor registru"
   IDS_FLT_REGFILES    "Soubory registru"
   IDS_FLT_REGFILES_FLT  "*.reg"
   IDS_FLT_REGEDIT4    "Soubory registru Win9x/NT4 (REGEDIT4)"
@@ -362,10 +360,10 @@
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
- IDS_EXPAND           "&Expand"
- IDS_COLLAPSE          "&Collapse"
- IDS_GOTO_SUGGESTED_KEY     "&Go to '%s'"
- IDS_FINISHEDFIND        "Finished searching through the registry."
+ IDS_EXPAND           "&Rozbalit"
+ IDS_COLLAPSE          "&Sbalit"
+ IDS_GOTO_SUGGESTED_KEY     "&Jít na '%s'"
+ IDS_FINISHEDFIND        "Prohledávání registru bylo dokonèeno."
 END
 
 /*****************************************************************/
@@ -376,70 +374,69 @@
 */
 
 IDD_EXPORTRANGE DIALOGEX DISCARDABLE 50, 50, 370, 50
-STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS |
-  WS_BORDER
-FONT 8, "MS Shell Dlg"
-BEGIN
-  GROUPBOX "Export Range",IDC_STATIC,2,0,366,48
-  CONTROL "&All",IDC_EXPORT_ALL,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,10,10, 29,11
-  CONTROL "S&elected Branch",IDC_EXPORT_BRANCH,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,10,22, 100,11
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_BORDER
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+  GROUPBOX "Rozsah exportu",IDC_STATIC,2,0,366,48
+  CONTROL "&Vše",IDC_EXPORT_ALL,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,10,10, 29,11
+  CONTROL "V&ybraná vìtev",IDC_EXPORT_BRANCH,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,10,22, 100,11
  EDITTEXT IDC_EXPORT_BRANCH_TEXT,30,34,335,12
 END
 
 IDD_ADDFAVORITES DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 186, 46
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Add to Favorites"
+CAPTION "Pøidat do Oblíbených"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
   DEFPUSHBUTTON  "OK",IDOK,129,7,50,14
-  PUSHBUTTON   "Cancel",IDCANCEL,129,24,50,14
-  LTEXT      "&Favorite Name:",IDC_STATIC,7,7,70,10
+  PUSHBUTTON   "Storno",IDCANCEL,129,24,50,14
+  LTEXT      "&Název oblíbené položky:",IDC_STATIC,7,7,70,10
   EDITTEXT    IDC_FAVORITENAME,7,26,110,13,ES_AUTOHSCROLL
 END
 
 IDD_REMOVEFAVORITES DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 164, 135
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Remove Favorites"
+CAPTION "Odebrat z Oblíbených"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
   DEFPUSHBUTTON  "OK",IDOK,107,114,50,14
-  PUSHBUTTON   "Cancel",IDCANCEL,7,114,50,14
+  PUSHBUTTON   "Storno",IDCANCEL,7,114,50,14
   CONTROL     "List1",IDC_FAVORITESLIST,"SysListView32",LVS_LIST |
           WS_BORDER | WS_TABSTOP,7,20,150,90
-  LTEXT      "Select Favorite(s):",IDC_STATIC,7,7,99,12
+  LTEXT      "Vyberte Oblíbené:",IDC_STATIC,7,7,99,12
 END
 
 IDD_FIND DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 254, 82
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Find"
-FONT 8, "MS Shell Dlg"
-BEGIN
-  DEFPUSHBUTTON  "&Find Next",IDOK,197,7,50,14
-  PUSHBUTTON   "Cancel",IDCANCEL,197,24,50,14
+CAPTION "Najít"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+  DEFPUSHBUTTON  "Najít &další",IDOK,197,7,50,14
+  PUSHBUTTON   "Storno",IDCANCEL,197,24,50,14
   GROUPBOX    "Look at",IDC_STATIC,7,25,63,51
-  LTEXT      "Fi&nd what:",IDC_STATIC,7,8,37,10
+  LTEXT      "&Najít:",IDC_STATIC,7,8,37,10
   EDITTEXT    IDC_FINDWHAT,47,7,142,13,ES_AUTOHSCROLL
-  CONTROL     "&Keys",IDC_LOOKAT_KEYS,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
+  CONTROL     "&Klíèe",IDC_LOOKAT_KEYS,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
           WS_TABSTOP,14,36,35,8
-  CONTROL     "&Values",IDC_LOOKAT_VALUES,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
+  CONTROL     "&Hodnoty",IDC_LOOKAT_VALUES,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
           WS_TABSTOP,14,48,36,8
   CONTROL     "&Data",IDC_LOOKAT_DATA,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
           WS_TABSTOP,14,60,42,8
-  CONTROL     "Match &whole string only",IDC_MATCHSTRING,"Button",
+  CONTROL     "Hledat pouze &celý øetìzec",IDC_MATCHSTRING,"Button",
           BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,83,32,94,13
-  CONTROL     "Match &case",IDC_MATCHCASE,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
+  CONTROL     "Rozlišovat &velikost písmen",IDC_MATCHCASE,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
           WS_TABSTOP,83,48,90,12
 END
 
 IDD_FINDING DIALOGEX 0, 0, 145, 50
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CENTER | WS_POPUP |
   WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Find"
+CAPTION "Najít"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
 BEGIN
   ICON      IDI_REGEDIT,IDC_STATIC,7,7,20,20
-  DEFPUSHBUTTON  "&Cancel",IDCANCEL,93,29,45,14
-  LTEXT      "Searching the registry...",IDC_STATIC,33,12,83,8
+  DEFPUSHBUTTON  "Storno",IDCANCEL,93,29,45,14
+  LTEXT      "Probíhá prohledávání registru...",IDC_STATIC,33,12,83,8
 END
 
 /*

Modified: trunk/reactos/base/applications/sndvol32/lang/cs-CZ.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/base/applications/sndvol32/lang/cs-CZ.rc?rev=47351&r1=47350&r2=47351&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/base/applications/sndvol32/lang/cs-CZ.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/base/applications/sndvol32/lang/cs-CZ.rc [iso-8859-1] Tue May 25 15:42:30 2010
@@ -1,3 +1,9 @@
+/* FILE:    applications/sndvol32/lang/cs-CZ.rc
+ * TRANSLATOR: Radek Liska aka Black_Fox (radekliska at gmail dot com)
+ * THANKS TO:  Denzil, who translated major part of this file
+ * UPDATED:   2010-05-25
+ */
+
 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDM_MAINMENU MENU DISCARDABLE
@@ -5,7 +11,7 @@
   POPUP "&Nastavení"
   BEGIN
     MENUITEM "&Možnosti", IDC_PROPERTIES
-    MENUITEM "&Rozšíøené nastevení", IDC_ADVANCED_CONTROLS
+    MENUITEM "&Rozšíøené nastavení", IDC_ADVANCED_CONTROLS
     MENUITEM SEPARATOR
     MENUITEM "&Konec", IDC_EXIT
   END
@@ -35,9 +41,9 @@
  PUSHBUTTON "&Záznam", IDC_RECORDING, 13,61,47,8, BS_AUTORADIOBUTTON
  PUSHBUTTON "&Jiné:", IDC_OTHER, 13,80,42,8, BS_AUTORADIOBUTTON | WS_DISABLED
  COMBOBOX IDC_LINE, 55,80,155,50, CBS_DROPDOWNLIST | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
- LTEXT "Show the following volume controls:", IDC_LABELCONTROLS, 7, 109, 162, 8
+ LTEXT "Zobrazit tyto ovladaèe hlasitosti:", IDC_LABELCONTROLS, 7, 109, 162, 8
  CONTROL "", IDC_CONTROLS, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_NOCOLUMNHEADER | WS_TABSTOP | WS_BORDER, 7, 122, 211, 96
 
  PUSHBUTTON "OK", IDOK, 114,226,50,14
- PUSHBUTTON "Zrušit", IDCANCEL, 168,226,50,14
+ PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 168,226,50,14
 END

Modified: trunk/reactos/base/setup/usetup/lang/et-EE.h
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/base/setup/usetup/lang/et-EE.h?rev=47351&r1=47350&r2=47351&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/base/setup/usetup/lang/et-EE.h [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/base/setup/usetup/lang/et-EE.h [iso-8859-1] Tue May 25 15:42:30 2010
@@ -1470,8 +1470,8 @@
   },
   {
     //ERROR_INSUFFICIENT_DISKSPACE,
-    "Not enough free space in the selected partition.\n"
-    " * Press any key to continue.",
+    "Valitud partitsioonil pole piisavalt ruumi.\n"
+    " * Vajuta suvalist klahvi, et j„tkata.",
     NULL
   },
   {

Modified: trunk/reactos/dll/shellext/slayer/lang/cs-CZ.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/shellext/slayer/lang/cs-CZ.rc?rev=47351&r1=47350&r2=47351&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/shellext/slayer/lang/cs-CZ.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/shellext/slayer/lang/cs-CZ.rc [iso-8859-1] Tue May 25 15:42:30 2010
@@ -1,6 +1,6 @@
 /* FILE:    dll/shellext/slayer/lang/cs-CZ.rc
 * TRANSLATOR: Radek Liska aka Black_Fox (radekliska at gmail dot com)
- * UPDATED:   2008-07-27
+ * UPDATED:   2010-05-25
 */
 
 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
@@ -32,7 +32,7 @@
  PUSHBUTTON "&Upravit...", IDC_EDIT, 162,24,60,14, WS_DISABLED
  PUSHBUTTON "S&mazat", IDC_DELETE, 162,42,60,14, WS_DISABLED
  PUSHBUTTON "&OK", IDOK, 95,116,60,14
- PUSHBUTTON "&Storno", IDCANCEL, 162,116,60,14
+ PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 162,116,60,14
 END
 
 STRINGTABLE

Modified: trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/cs-CZ.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/cs-CZ.rc?rev=47351&r1=47350&r2=47351&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/cs-CZ.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/cs-CZ.rc [iso-8859-1] Tue May 25 15:42:30 2010
@@ -1,6 +1,6 @@
 /* FILE:    dll/win32/shell32/lang/cs-CZ.rc
 * TRANSLATOR: Radek Liska aka Black_Fox (radekliska at gmail dot com)
- * UPDATED:   2010-05-06
+ * UPDATED:   2010-05-25
 * THANKS TO:  navaraf, who translated major part of this file
 */
 
@@ -101,7 +101,7 @@
 	DEFPUSHBUTTON "&Ano", IDYES, 34, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
 	PUSHBUTTON "Ano &všem", IDD_YESTOALL, 92, 69, 65, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
 	PUSHBUTTON "&Ne", IDNO, 162, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
-	PUSHBUTTON "&Storno", IDCANCEL, 220, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+	PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 220, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
 	ICON "", IDD_ICON, 10, 10, 16, 16
 	LTEXT "", IDD_MESSAGE, 40, 10, 238, 52, 0
 END

Modified: trunk/reactos/dll/win32/userenv/lang/es-ES.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/win32/userenv/lang/es-ES.rc?rev=47351&r1=47350&r2=47351&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/win32/userenv/lang/es-ES.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/win32/userenv/lang/es-ES.rc [iso-8859-1] Tue May 25 15:42:30 2010
@@ -27,7 +27,7 @@
 STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_PROFILEPATH  "%SystemDrive%\\Documents and Settings"
-  IDS_APPDATA    "Application Data"
+  IDS_APPDATA    "Datos de programa"
   IDS_DESKTOP    "Escritorio"
   IDS_FAVORITES   "Favoritos"
   IDS_STARTMENU   "Menu de Inicio"
@@ -39,8 +39,8 @@
   IDS_MYMUSIC    "Mis Documentos\\Mi música"
   IDS_MYVIDEOS    "Mis Documentos\\Mis videos"
   IDS_TEMPLATES   "Plantillas"
-  IDS_RECENT     "Documentos recientes"
-  IDS_SENDTO     "Enviar a"
+  IDS_RECENT     "Reciente"
+  IDS_SENDTO     "SendTo"
   IDS_PRINTHOOD   "Impresoras"
   IDS_NETHOOD    "Entorno de red"
   IDS_LOCALSETTINGS "Configuración local"

Modified: trunk/reactos/dll/win32/userenv/lang/it-IT.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/win32/userenv/lang/it-IT.rc?rev=47351&r1=47350&r2=47351&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/win32/userenv/lang/it-IT.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/win32/userenv/lang/it-IT.rc [iso-8859-1] Tue May 25 15:42:30 2010
@@ -27,8 +27,8 @@
   IDS_MYMUSIC    "Documenti\\Musica"
   IDS_MYVIDEOS    "Documenti\\Video"
   IDS_TEMPLATES   "Modelli"
-  IDS_RECENT     "Dati recenti"
-  IDS_SENDTO     "Invia a"
+  IDS_RECENT     "Recent"
+  IDS_SENDTO     "SendTo"
   IDS_PRINTHOOD   "Stampanti"
   IDS_NETHOOD    "Risorse di rete"
   IDS_LOCALSETTINGS "Impostazioni locali"
More information about the Ros-diffs mailing list