Back to Website

\dll\cpl\powercfg\

Nederlandstalige discussie over ReactOS

Moderator: i386DX

\dll\cpl\powercfg\

Postby Cedric Vonck » Tue Jun 20, 2006 8:19 pm

Even een status update:

Had even een paar drukke weken.
Hier al een kleine snippet

Code: Select all
// Dutch (nl) resources by Cedric Vonck (cedricvonck at skynet dot be)

LANGUAGE LANG_DUTCH, SUBLANG_NEUTRAL

IDD_PROPPAGEPOWERSHEMES DIALOGEX 0, 0, 250, 220
STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
CAPTION "Energiebeheerschema's"
FONT 8, "MS Shell Dlg"
BEGIN
  ICON IDI_ACDC, IDI_ACDC, 7,7,28,22
  LTEXT "Selecteer het energiebeheerschema met de meest geschikte instellingen voor deze computer. Door onderstaande instellingen te wijzigen, zal het opgegeven schema worden aangepast.",
   -1,45,13,194,36
  GROUPBOX "&Energiebeheerschema's", -1, 7,57,240,46
  COMBOBOX IDC_ENERGYLIST, 14,70,224,92, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
  PUSHBUTTON "&Opslaan als...", -1, 100,85,75,15,WS_DISABLED
  PUSHBUTTON "&Verwijderen", -1, 180,85,55,15,WS_DISABLED
  GROUPBOX "Onbekend", IDC_GRPDETAIL, 7,108,240,105
  LTEXT "Wanneer de computer:",IDC_SAT,15,120,60,10
  LTEXT "Aangesloten is op het stroomnet",IDC_SAC,100,120,45,15
  ICON IDI_AC, IDC_IAC, 75,115,25,15
  LTEXT "Werkt op batterijen",IDC_SDC,197,120,45,15
  ICON IDI_DC, IDC_IDC, 165,115,25,15
  LTEXT "Beeldscherm &uitschakelen:",IDC_MONITOR,15,145,80,10
  COMBOBOX IDC_MONITORACLIST, 100,140,65,150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
  COMBOBOX IDC_MONITORDCLIST, 175,140,65,150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
  LTEXT "V&aste schijven uitschakelen:",IDC_DISK,15,160,80,10
  COMBOBOX IDC_DISKACLIST, 100,155,65,150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
  COMBOBOX IDC_DISKDCLIST, 175,155,65,150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
  LTEXT "Systeem op s&tandby:",IDC_STANDBY,15,180,80,10
  COMBOBOX IDC_STANDBYACLIST, 100,175,65,150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
  COMBOBOX IDC_STANDBYDCLIST, 175,175,65,150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
  LTEXT "Systeem in slaapsta&nd:",IDC_HYBERNATE,15,195,80,10
  COMBOBOX IDC_HYBERNATEACLIST, 100,190,65,150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
  COMBOBOX IDC_HYBERNATEDCLIST, 175,190,65,150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
END

IDD_PROPPAGEALARMS DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 250, 220
STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
CAPTION "Alarmen"
FONT 8, "MS Sans Serif"
BEGIN
    GROUPBOX        "Uitgeput batterij alarm",-1,10,15,235,95
    CONTROL         "Activeer uitgeput &batterij alarm wanneer het volgende energie niveau wordt bereikt:",IDC_ALARM1,
                    "Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,25,180,15
    LTEXT           "onbekend",IDC_ALARMVALUE1,200,25,40,10
    LTEXT           "0%",-1,20,40,15,15
    CONTROL         "Slider1",IDC_ALARMBAR1,"msctls_trackbar32",TBS_HORZ |
                    TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,30,40,170,15
    LTEXT           "100%",-1,215,40,25,10
    PUSHBUTTON      "Alar&m Actie...",-1,20,70,70,15,WS_DISABLED
    LTEXT           "Notificatie:",-1,95,70,50,10
    LTEXT           "Onbekend",IDC_ALARMMSG1,145,70,95,10
    LTEXT           "Actie:",-1,95,80,45,10
    LTEXT           "Onbekend",IDC_ALARMAKTION1,145,80,95,10
    LTEXT           "Programma uitvoeren:",-1,95,90,50,10
    LTEXT           "Unknown",IDC_ALARMPROG1,150,90,40,10

    GROUPBOX        "Kritisch batterij alarm",-1,10,115,235,95
    CONTROL         "Activateer &kritisch batterij alarm wanneer het volgende energie niveau wordt bereikt:",IDC_ALARM2,
                    "Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,125,180,15
    LTEXT           "onbekend",IDC_ALARMVALUE2,200,125,40,10
    LTEXT           "0%",-1,20,140,15,15
    CONTROL         "Slider1",IDC_ALARMBAR2,"msctls_trackbar32",TBS_HORZ |
                    TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,30,140,170,15
    LTEXT           "100%",-1,215,140,25,10
    PUSHBUTTON      "Alar&m Actie...",-1,20,170,70,15,WS_DISABLED
    LTEXT           "Notificatie:",-1,95,170,50,10
    LTEXT           "Unknown",IDC_ALARMMSG2,145,170,95,10
    LTEXT           "Actie:",-1,95,180,45,10
    LTEXT           "Onbekend",IDC_ALARMAKTION2,145,180,95,10
    LTEXT           "Programma uitvoeren:",-1,95,190,50,10
    LTEXT           "Onbekend",IDC_ALARMPROG2,150,190,40,10
END

IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 250, 220
STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
CAPTION "Geavanceerd"
FONT 8, "MS Sans Serif"
BEGIN
    ICON            IDI_ACDC,IDI_ACDC,5,5,20,20
    LTEXT           "Selecteer de energiebesparende instellingen die u wilt gebruiken..",-1,30,5,205,20
    GROUPBOX        "Opties",-1,5,35,225,55
    CONTROL         "&Pictogram altid in het systeemvak weergeven",IDC_SYSTRAYBATTERYMETER,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
                    WS_TABSTOP,15,45,200,10   
    CONTROL         "&Wachtwoord vragen als de computer uit stand-by wordt gehaald.",IDC_PASSWORDLOGON,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
                    WS_TABSTOP,15,55,200,10
    CONTROL         "&Het scherm dimmen wanneer de computer op batterijen werkt.",IDC_VIDEODIMDISPLAY,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
                    WS_TABSTOP,15,65,200,10
    GROUPBOX        "Energieknoppen",-1,5,100,230,105
    LTEXT           "Als ik het scherm van mijn &portable computer sluit:", IDC_SLIDCLOSE,10,110,210,10
    COMBOBOX        IDC_LIDCLOSE,10,120,220,90,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT |
                    WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
    LTEXT           "Al&s ik de aan/uit-schakelaar van mijn computer indruk:", IDC_SPOWERBUTTON,10,135,210,10
    COMBOBOX        IDC_POWERBUTTON,10,150,220,90,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT |
                    WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
    LTEXT           "Als &ik de slaapstand knop van mijn computer indruk:", IDC_SSLEEPBUTTON,10,165,210,10
    COMBOBOX        IDC_SLEEPBUTTON,10,180,220,90,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT |
                    WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
END

IDD_PROPPAGEHIBERNATE DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 250, 220
STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
CAPTION "Slaapstand"
FONT 8, "MS Sans Serif"
BEGIN
    ICON            IDI_SCREEN,IDI_SCREEN,5,5,20,20
    LTEXT           "Als de computer in de slaapstand gaat, wordt de gehele inhoud van het geheugen op schijf opgeslagen alvorens de computer wordt afgesloten. Zodra de computer uit de slaapstand komt, wordt de oude situatie hersteld. ",
                    -1,35,5,195,35
    GROUPBOX        "Slaapstand",-1,5,45,235,25
    CONTROL         "Slaapstand inschakelen",IDC_HIBERNATEFILE,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
                    WS_TABSTOP,10,55,210,10
    GROUPBOX        "Disk space for hibernation",-1,5,80,240,60
    LTEXT           "Beschikbare schijfruimte:",-1,10,90,100,10
    LTEXT           "Onbekend",IDC_FREESPACE,120,90,70,10
    LTEXT           "Benodigde schijfruimte voor slaapstand:",-1,10,100,115,10
    LTEXT           "Onbekend",IDC_SPACEFORHIBERNATEFILE,120,100,55,10
    LTEXT           "U moet schijfruimte vrijmaken voordat de computer van de slaapstand gebruik kan maken. ",IDC_TOLESSFREESPACE,10,115,220,20
END

STRINGTABLE
BEGIN
  IDS_CPLNAME_1 "Energie Beheer"
  IDS_CPLDESCRIPTION_1 "Hiermee kunt u de energiebesparende van je computer instellen."
  IDS_PROCENT "%i%%"
  IDS_SOUND "Geluid"
  IDS_TEXT "Tekst"
  IDS_CONFIG1 "Instellingen voor energie schema %1"
  IDS_CONFIG2 "Geavanceerde instellingen voor voor %1"

  IDS_SIZEBYTS "%i bytes"
  IDS_SIZEMB "%i MB"

  IDS_NOACTION "Geen actie ondernemen"

  IDS_PowerActionNone1 "Geen Actie"
  IDS_PowerActionUnknown "Onbekend"
  IDS_PowerActionSleep "Stand by"
  IDS_PowerActionHibernate "Slaapstand"
  IDS_PowerActionShutdown "Afsluiten"
  IDS_PowerActionRestart "Herstarten"
  IDS_PowerActionShutdownOff "Afsluiten en energie afsluiten"
  IDS_PowerActionWarmEject "Vraag me wat te doen"
  IDS_PowerActionNone2 "Niets"

  IDS_TIMEOUT1 "Na 1 minuut"
  IDS_TIMEOUT2 "Na 2 minuten"
  IDS_TIMEOUT3 "Na 3 minuten"
  IDS_TIMEOUT4 "Na 5 minuten"
  IDS_TIMEOUT5 "Na 10 minuten"
  IDS_TIMEOUT6 "Na 15 minuten"
  IDS_TIMEOUT7 "Na 20 minuten"
  IDS_TIMEOUT8 "Na 25 minuten"
  IDS_TIMEOUT9 "Na 30 minuten"
  IDS_TIMEOUT10 "Na 45 minuten"
  IDS_TIMEOUT11 "Na 1 uur"
  IDS_TIMEOUT12 "Na 2 uren"
  IDS_TIMEOUT13 "Na 3 uren"
  IDS_TIMEOUT14 "Na 4 uren"
  IDS_TIMEOUT15 "Na 5 uren"
  IDS_TIMEOUT16 "Nooit"
END


Cedric Vonck
 
Posts: 39
Joined: Mon May 22, 2006 8:45 pm
Location: Oost - Vlaanderen

Return to Dutch

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest