Back to Website

Controle: \base\setup\reactos

Nederlandstalige discussie over ReactOS

Moderator: i386DX

Controle: \base\setup\reactos

Postby maikol » Wed Nov 25, 2009 9:17 pm

Willen jullie mijn vertaling nakijken en er commentaar op geven?

Alvast bedankt,
Maikel Wever

Code: Select all
/* Dutch translation of \base\setup\reactos by Maikel Wever (maikol) */

LANGUAGE LANG_DUTCH, SUBLANG_NEUTRAL

IDD_STARTPAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 317, 193
STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
CAPTION "ReactOS Installatie"
FONT 8, "MS Shell Dlg"
BEGIN
    LTEXT "Welkom bij de ReactOS installatiewizard.", IDC_STARTTITLE, 115, 8, 195, 24
    LTEXT "U kunt ReactOS nog niet direct vanaf deze CD installeren! Herstart uw computer vanaf deze CD om ReactOS te installeren.", IDC_STATIC, 115, 40, 195, 100
    LTEXT "Klik op Beëindigen om de installatie te annuleren.", IDC_STATIC, 115, 169, 195, 17
END

IDD_LANGSELPAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 317, 193
STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
CAPTION "ReactOS Installatie"
FONT 8, "MS Shell Dlg"
BEGIN
    CONTROL "IDB_LOGO", IDB_ROSLOGO, "Static", WS_CHILD | WS_VISIBLE | SS_OWNERDRAW, 18, 0, 290, 99
    CONTROL "Taal voor de installatie:", IDC_STATIC, "Static", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | SS_RIGHT, 20, 109, 106, 11
    CONTROL "", IDC_LANGUAGES, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST, 132, 107, 176, 142
    CONTROL "Toetsenbord of invoermethode:", IDC_STATIC, "Static", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | SS_RIGHT, 20, 142, 106, 11
    CONTROL "", IDC_KEYLAYOUT, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST, 132, 141, 176, 81
    LTEXT "Klik op volgende om installatiemethode te selecteren.", IDC_STATIC, 10, 180 ,297, 10
END

IDD_TYPEPAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 317, 193
STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
CAPTION "ReactOS Installatie"
FONT 8, "MS Shell Dlg"
BEGIN
    CONTROL "Installatiemethode", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 10,0,297,172
    CONTROL "Installeer ReactOS", IDC_INSTALL, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 20, 15, 277, 10
    CONTROL "Repareer of update een huidige ReactOS installatie", IDC_SETUP, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP | WS_DISABLED , 20, 30, 277, 10
    LTEXT "Klik op Volgende om de apparaten in te stellen.", IDC_STATIC, 10, 180 ,297, 10
END

IDD_DEVICEPAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 317, 193
STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
CAPTION "ReactOS Installatie"
FONT 8, "MS Shell Dlg"
BEGIN
    CONTROL "Apparaatinstellingen", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 10,0,297,172
    LTEXT "Computer:", IDC_STATIC, 20,15, 80, 10
    CONTROL "", IDC_COMPUTER, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST , 100, 15, 180, 80
    LTEXT "Beeldscherm:", IDC_STATIC, 20,35, 80, 10
    CONTROL "", IDC_DISPLAY, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST , 100, 35, 180, 80
    LTEXT "Toetsenbord:", IDC_STATIC, 20,55, 80, 10
    CONTROL "", IDC_KEYBOARD, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST , 100, 55, 180, 80
    LTEXT "Klik op Volgende om de schijf te partitioneren.", IDC_STATIC, 10, 180 ,277, 20
END

IDD_DRIVEPAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 317, 193
STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
CAPTION "ReactOS Installatie"
FONT 8, "MS Shell Dlg"
BEGIN
    CONTROL "Partitionering voor de ReactOS installatie", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 10,1,298,176
    LISTBOX IDC_PARTITION, 20,12,278,142,LBS_HASSTRINGS | WS_VSCROLL
    PUSHBUTTON "&Aanmaken", IDC_PARTCREATE, 20,155,50,15
    PUSHBUTTON "&Verwijderen", IDC_PARTDELETE, 76,155,50,15
    PUSHBUTTON "&Driver", IDC_DEVICEDRIVER, 162,155,50,15, WS_DISABLED
    PUSHBUTTON "&Geavanceerde opties...", IDC_PARTMOREOPTS, 218,155,80,15
    LTEXT "Klik op volgende voor het installatieoverzicht.", IDC_STATIC, 10, 180 ,277, 20
END

IDD_PARTITION DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 145, 90
STYLE WS_VISIBLE|WS_CAPTION|WS_THICKFRAME
CAPTION "Maak partitie aan"
FONT 8, "MS Shell Dlg"
BEGIN
    CONTROL "",IDC_UPDOWN1,"msctls_updown32", WS_VISIBLE,104,22,9,13
    CONTROL "Maak en formatteer een partitie",IDC_STATIC,"Button",BS_GROUPBOX,7,5,129,57
    LTEXT "Grootte:",IDC_STATIC, 13,24,27,9
    EDITTEXT IDC_PARTSIZE,52,23,53,13, WS_VISIBLE|WS_TABSTOP
    LTEXT "GB",IDC_UNIT, 117,24,14,9
    LTEXT "Bestandssysteem:",IDC_STATIC,13,46,35,9
    CONTROL "",IDC_FSTYPE,"ComboBox",WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|CBS_DROPDOWNLIST,52,42,79,50
    PUSHBUTTON "&OK",IDOK,35,68,47,15, WS_VISIBLE|WS_TABSTOP
    PUSHBUTTON "&Annuleren",IDCANCEL,87,68,47,15, WS_VISIBLE|WS_TABSTOP
END

IDD_BOOTOPTIONS DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 305, 105
STYLE WS_VISIBLE|WS_CAPTION|WS_THICKFRAME
CAPTION "Geavanceerde partitieinstellingen"
FONT 8, "MS Shell Dlg"
BEGIN
    CONTROL "Installatiemap", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 4,1,298,30
    EDITTEXT IDC_PATH, 10,11,278,13, WS_VISIBLE

    CONTROL "Bootloader installatie", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 4,36,298,41

    CONTROL "Installeer de bootloader op de harde schijf (MBR)", IDC_INSTFREELDR, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 10,46,278,11
    CONTROL "Geen installatie van de bootloader", IDC_NOINSTFREELDR, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP | WS_DISABLED , 10,57,278,11
    PUSHBUTTON "&OK", IDOK, 180,83,50,15, WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
    PUSHBUTTON "&Annuleren", IDCANCEL, 240,83,50,15, WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
END

IDD_SUMMARYPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
CAPTION "ReactOS Installatie"
FONT 8, "MS Shell Dlg"
BEGIN
    CONTROL "Installatieoverzicht", IDC_ACTION, "Button", BS_GROUPBOX, 10,0,297,172
    LTEXT "Klik op volgende om te beginnen met de installatie..", IDC_STATIC, 10, 180 ,277, 20
END

IDD_PROCESSPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
CAPTION "ReactOS Installatie"
FONT 8, "MS Shell Dlg"
BEGIN
    CONTROL "Installatievoortgang", IDC_ACTION, "Button", BS_GROUPBOX, 10,0,297,172
    LTEXT "Installeert bestanden...", IDC_ACTIVITY, 20, 50, 277, 10
    LTEXT "test.txt", IDC_ITEM, 30, 80, 257, 10
    CONTROL "", IDC_PROCESSPROGRESS, "msctls_progress32",
            PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 20, 120, 277, 8
END

IDD_RESTARTPAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 317, 193
STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
CAPTION "Bezig met voltooien van de ReactOS installatie"
FONT 8, "MS Shell Dlg"
BEGIN
    CONTROL "Bezig met voltooien van het eerste deel van de installatie.", IDC_FINISHTITLE, "Button", BS_GROUPBOX, 10,0,297,172
    LTEXT "U hebt het eerste deel van de installatie succesvol voltooid.", IDC_STATIC, 20, 50, 277, 10
 
    LTEXT "Wanneer u op Beëindigen klikt, zal de computer opnieuw opstarten.", IDC_STATIC, 20, 80, 277, 10
    CONTROL "", IDC_RESTART_PROGRESS, "msctls_progress32", PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 20, 120, 277, 8
    LTEXT "Als er een CD in de speler zit, verwijder deze dan. Klik daarna op Beëindigen.", IDC_STATIC, 10, 180, 297, 20
END

STRINGTABLE
BEGIN
    IDS_LANGTITLE       "Taalselectie"
    IDS_LANGSUBTITLE    "Kies de taal voor de installatie en het systeem."
    IDS_TYPETITLE       "Welkom bij de ReactOS installatie"
    IDS_TYPESUBTITLE    "Kies de installatiemethode."
    IDS_DEVICETITLE     "Stel de basisapparaten in."
    IDS_DEVICESUBTITLE  "Configueer het beeldscherm en toetsenbord.."
    IDS_DRIVETITLE      "Kies de installatiepartitie en systeemmap"
    IDS_DRIVESUBTITLE   "Voorbereiding partitie, het kopiëren van bestanden en de bootloader."
    IDS_PROCESSTITLE    "Voorbereiding partitie, het kopiëren van bestanden en het installatiesysteem"
    IDS_PROCESSSUBTITLE "Maak en formatteer de partitie, kopiëer de bestanden, installatie en configuratie van de bootloader"
    IDS_RESTARTTITLE    "Eerste deel van de installatie is voltooid"
    IDS_RESTARTSUBTITLE "Het eerste gedeelte van de installatie is voltooid, herstart om verder te gaan met het tweede gedeelte."
    IDS_SUMMARYTITLE    "Installatievooruitgang"
    IDS_SUMMARYSUBTITLE "Geef de installatieopties weer om gecontroleerd te worden alvorens te installeren."
    IDS_ABORTSETUP      "ReactOS is niet volledig geinstalleerd. Als u nu de installatie onderbreekt, moet u de installatie opnieuw starten om ReactOS alsnog te installeren. Werkelijk beëindigen?"
    IDS_ABORTSETUP2     "Wilt u de installatie echt onderbreken?"
END
/* EOF */
maikol
 
Posts: 15
Joined: Tue Nov 03, 2009 3:52 pm

Re: Controle: \base\setup\reactos

Postby i386DX » Wed Nov 25, 2009 10:16 pm

Probeer consistent te blijven
'klik op volgende' <-> 'klik op Volgende'

Repareer -> Herstel

om de installatie te annuleren -> ik geef "installatie af te breken" de voorkeur

Voor de rest lijkt mij dit een nette vertaling!
i386DX
Moderator
 
Posts: 112
Joined: Wed Jun 22, 2005 2:08 pm
Location: Vlaanderen: Lokeren

Re: Controle: \base\setup\reactos

Postby maikol » Wed Nov 25, 2009 10:34 pm

Hoe zit het precies met de grootte van de textboxen en labels etcetera?
Deze vertaling is wat moeilijk uit te testen omdat de wizard direct na het starten cancelt, omdat deze features nog niet geimplementeerd zijn.
maikol
 
Posts: 15
Joined: Tue Nov 03, 2009 3:52 pm

Re: Controle: \base\setup\reactos

Postby maikol » Fri Nov 27, 2009 5:08 pm

Wieder mal eines version zwei punkt null:
Paar kleine aanpassinkjes,
volgende -> Volgende
etcetera....
Code: Select all
/* Dutch translation of \base\setup\reactos by Maikel Wever (maikol) */

LANGUAGE LANG_DUTCH, SUBLANG_NEUTRAL

IDD_STARTPAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 317, 193
STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
CAPTION "ReactOS Installatie"
FONT 8, "MS Shell Dlg"
BEGIN
    LTEXT "Welkom bij de ReactOS installatiewizard.", IDC_STARTTITLE, 115, 8, 195, 24
    LTEXT "U kunt ReactOS nog niet direct vanaf deze CD installeren! Herstart uw computer vanaf deze CD om ReactOS te installeren.", IDC_STATIC, 115, 40, 195, 100
    LTEXT "Klik op Beëindigen om de installatie af te breken.", IDC_STATIC, 115, 169, 195, 17
END

IDD_LANGSELPAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 317, 193
STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
CAPTION "ReactOS Installatie"
FONT 8, "MS Shell Dlg"
BEGIN
    CONTROL "IDB_LOGO", IDB_ROSLOGO, "Static", WS_CHILD | WS_VISIBLE | SS_OWNERDRAW, 18, 0, 290, 99
    CONTROL "Taal voor de installatie:", IDC_STATIC, "Static", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | SS_RIGHT, 20, 109, 106, 11
    CONTROL "", IDC_LANGUAGES, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST, 132, 107, 176, 142
    CONTROL "Toetsenbord of invoermethode:", IDC_STATIC, "Static", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | SS_RIGHT, 20, 142, 106, 11
    CONTROL "", IDC_KEYLAYOUT, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST, 132, 141, 176, 81
    LTEXT "Klik op Volgende om installatiemethode te selecteren.", IDC_STATIC, 10, 180 ,297, 10
END

IDD_TYPEPAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 317, 193
STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
CAPTION "ReactOS Installatie"
FONT 8, "MS Shell Dlg"
BEGIN
    CONTROL "Installatiemethode", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 10,0,297,172
    CONTROL "Installeer ReactOS", IDC_INSTALL, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 20, 15, 277, 10
    CONTROL "Herstel of update een huidige ReactOS installatie", IDC_SETUP, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP | WS_DISABLED , 20, 30, 277, 10
    LTEXT "Klik op Volgende om de apparaten in te stellen.", IDC_STATIC, 10, 180 ,297, 10
END

IDD_DEVICEPAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 317, 193
STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
CAPTION "ReactOS Installatie"
FONT 8, "MS Shell Dlg"
BEGIN
    CONTROL "Apparaatinstellingen", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 10,0,297,172
    LTEXT "Computer:", IDC_STATIC, 20,15, 80, 10
    CONTROL "", IDC_COMPUTER, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST , 100, 15, 180, 80
    LTEXT "Beeldscherm:", IDC_STATIC, 20,35, 80, 10
    CONTROL "", IDC_DISPLAY, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST , 100, 35, 180, 80
    LTEXT "Toetsenbord:", IDC_STATIC, 20,55, 80, 10
    CONTROL "", IDC_KEYBOARD, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST , 100, 55, 180, 80
    LTEXT "Klik op Volgende om de schijf te partitioneren.", IDC_STATIC, 10, 180 ,277, 20
END

IDD_DRIVEPAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 317, 193
STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
CAPTION "ReactOS Installatie"
FONT 8, "MS Shell Dlg"
BEGIN
    CONTROL "Partitionering voor de ReactOS installatie", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 10,1,298,176
    LISTBOX IDC_PARTITION, 20,12,278,142,LBS_HASSTRINGS | WS_VSCROLL
    PUSHBUTTON "&Aanmaken", IDC_PARTCREATE, 20,155,50,15
    PUSHBUTTON "&Verwijderen", IDC_PARTDELETE, 76,155,50,15
    PUSHBUTTON "&Driver", IDC_DEVICEDRIVER, 162,155,50,15, WS_DISABLED
    PUSHBUTTON "&Geavanceerde opties...", IDC_PARTMOREOPTS, 218,155,80,15
    LTEXT "Klik op Volgende voor het installatieoverzicht.", IDC_STATIC, 10, 180 ,277, 20
END

IDD_PARTITION DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 145, 90
STYLE WS_VISIBLE|WS_CAPTION|WS_THICKFRAME
CAPTION "Maak partitie aan"
FONT 8, "MS Shell Dlg"
BEGIN
    CONTROL "",IDC_UPDOWN1,"msctls_updown32", WS_VISIBLE,104,22,9,13
    CONTROL "Maak en formatteer een partitie",IDC_STATIC,"Button",BS_GROUPBOX,7,5,129,57
    LTEXT "Grootte:",IDC_STATIC, 13,24,27,9
    EDITTEXT IDC_PARTSIZE,52,23,53,13, WS_VISIBLE|WS_TABSTOP
    LTEXT "GB",IDC_UNIT, 117,24,14,9
    LTEXT "Bestandssysteem:",IDC_STATIC,13,46,35,9
    CONTROL "",IDC_FSTYPE,"ComboBox",WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|CBS_DROPDOWNLIST,52,42,79,50
    PUSHBUTTON "&OK",IDOK,35,68,47,15, WS_VISIBLE|WS_TABSTOP
    PUSHBUTTON "&Annuleren",IDCANCEL,87,68,47,15, WS_VISIBLE|WS_TABSTOP
END

IDD_BOOTOPTIONS DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 305, 105
STYLE WS_VISIBLE|WS_CAPTION|WS_THICKFRAME
CAPTION "Geavanceerde partitieinstellingen"
FONT 8, "MS Shell Dlg"
BEGIN
    CONTROL "Installatiemap", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 4,1,298,30
    EDITTEXT IDC_PATH, 10,11,278,13, WS_VISIBLE

    CONTROL "Bootloader installatie", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 4,36,298,41

    CONTROL "Installeer de bootloader op de harde schijf (MBR)", IDC_INSTFREELDR, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 10,46,278,11
    CONTROL "Geen installatie van de bootloader", IDC_NOINSTFREELDR, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP | WS_DISABLED , 10,57,278,11
    PUSHBUTTON "&OK", IDOK, 180,83,50,15, WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
    PUSHBUTTON "&Annuleren", IDCANCEL, 240,83,50,15, WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
END

IDD_SUMMARYPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
CAPTION "ReactOS Installatie"
FONT 8, "MS Shell Dlg"
BEGIN
    CONTROL "Installatieoverzicht", IDC_ACTION, "Button", BS_GROUPBOX, 10,0,297,172
    LTEXT "Klik op Volgende om te beginnen met de installatie..", IDC_STATIC, 10, 180 ,277, 20
END

IDD_PROCESSPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
CAPTION "ReactOS Installatie"
FONT 8, "MS Shell Dlg"
BEGIN
    CONTROL "Installatievoortgang", IDC_ACTION, "Button", BS_GROUPBOX, 10,0,297,172
    LTEXT "Installeert bestanden...", IDC_ACTIVITY, 20, 50, 277, 10
    LTEXT "test.txt", IDC_ITEM, 30, 80, 257, 10
    CONTROL "", IDC_PROCESSPROGRESS, "msctls_progress32",
            PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 20, 120, 277, 8
END

IDD_RESTARTPAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 317, 193
STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
CAPTION "Bezig met voltooien van de ReactOS installatie"
FONT 8, "MS Shell Dlg"
BEGIN
    CONTROL "Bezig met voltooien van het eerste deel van de installatie.", IDC_FINISHTITLE, "Button", BS_GROUPBOX, 10,0,297,172
    LTEXT "U hebt het eerste deel van de installatie succesvol voltooid.", IDC_STATIC, 20, 50, 277, 10
 
    LTEXT "Wanneer u op Beëindigen klikt, zal de computer opnieuw opstarten.", IDC_STATIC, 20, 80, 277, 10
    CONTROL "", IDC_RESTART_PROGRESS, "msctls_progress32", PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 20, 120, 277, 8
    LTEXT "Als er een CD in de speler zit, verwijder deze dan. Klik daarna op Beëindigen.", IDC_STATIC, 10, 180, 297, 20
END

STRINGTABLE
BEGIN
    IDS_LANGTITLE       "Taalselectie"
    IDS_LANGSUBTITLE    "Kies de taal voor de installatie en het systeem."
    IDS_TYPETITLE       "Welkom bij de ReactOS installatie"
    IDS_TYPESUBTITLE    "Kies de installatiemethode."
    IDS_DEVICETITLE     "Stel de basisapparaten in."
    IDS_DEVICESUBTITLE  "Configueer het beeldscherm en toetsenbord.."
    IDS_DRIVETITLE      "Kies de installatiepartitie en systeemmap"
    IDS_DRIVESUBTITLE   "Voorbereiding partitie, het kopiëren van bestanden en de bootloader."
    IDS_PROCESSTITLE    "Voorbereiding partitie, het kopiëren van bestanden en het installatiesysteem"
    IDS_PROCESSSUBTITLE "Maak en formatteer de partitie, kopiëer de bestanden, installatie en configuratie van de bootloader"
    IDS_RESTARTTITLE    "Eerste deel van de installatie is voltooid"
    IDS_RESTARTSUBTITLE "Het eerste gedeelte van de installatie is voltooid, herstart om verder te gaan met het tweede gedeelte."
    IDS_SUMMARYTITLE    "Installatievooruitgang"
    IDS_SUMMARYSUBTITLE "Geef de installatieopties weer om gecontroleerd te worden alvorens te installeren."
    IDS_ABORTSETUP      "ReactOS is niet volledig geinstalleerd. Als u nu de installatie onderbreekt, moet u de installatie opnieuw starten om ReactOS alsnog te installeren. Werkelijk beëindigen?"
    IDS_ABORTSETUP2     "Wilt u de installatie echt onderbreken?"
END
/* EOF */
maikol
 
Posts: 15
Joined: Tue Nov 03, 2009 3:52 pm


Return to Dutch

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests