[ros-diffs] [cwittich] 21647: set eol-style:native fixed inconsistent newlines

cwittich at svn.reactos.org cwittich at svn.reactos.org
Tue Apr 18 15:01:12 CEST 2006


Author: cwittich
Date: Tue Apr 18 17:01:11 2006
New Revision: 21647

URL: http://svn.reactos.ru/svn/reactos?rev=21647&view=rev
Log:
set eol-style:native
fixed inconsistent newlines

Modified:
  trunk/reactos/dll/cpl/desk/Fr.rc  (contents, props changed)
  trunk/reactos/dll/cpl/desk/de.rc  (props changed)
  trunk/reactos/dll/cpl/desk/es.rc  (props changed)
  trunk/reactos/dll/cpl/desk/hu.rc  (contents, props changed)
  trunk/reactos/dll/cpl/desk/sv.rc  (props changed)

Modified: trunk/reactos/dll/cpl/desk/Fr.rc
URL: http://svn.reactos.ru/svn/reactos/trunk/reactos/dll/cpl/desk/Fr.rc?rev=21647&r1=21646&r2=21647&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/cpl/desk/Fr.rc (original)
+++ trunk/reactos/dll/cpl/desk/Fr.rc Tue Apr 18 17:01:11 2006
@@ -1,5 +1,5 @@
-/* French translation by Benoit Plante 2005 (cmoibenlepro AT hotmail DOT com) */
-
+/* French translation by Benoit Plante 2005 (cmoibenlepro AT hotmail DOT com) */
+
 LANGUAGE LANG_FRENCH, SUBLANG_NEUTRAL
 
 IDD_BACKGROUND DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 246, 188

Propchange: trunk/reactos/dll/cpl/desk/Fr.rc
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Propchange: trunk/reactos/dll/cpl/desk/de.rc
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Propchange: trunk/reactos/dll/cpl/desk/es.rc
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Modified: trunk/reactos/dll/cpl/desk/hu.rc
URL: http://svn.reactos.ru/svn/reactos/trunk/reactos/dll/cpl/desk/hu.rc?rev=21647&r1=21646&r2=21647&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/cpl/desk/hu.rc (original)
+++ trunk/reactos/dll/cpl/desk/hu.rc Tue Apr 18 17:01:11 2006
@@ -1,96 +1,96 @@
-// Hungarian resource file by Peter Lukacs
-LANGUAGE LANG_HUNGARIAN, SUBLANG_NEUTRAL
-
-IDD_BACKGROUND DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 246, 188
-STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Háttér"
-FONT 8, "MS Shell Dlg"
-BEGIN
-  CONTROL     "",IDC_BACKGROUND_PREVIEW,"Static",SS_OWNERDRAW,78,10,90,65,WS_EX_STATICEDGE
-  CONTROL     "",IDC_BACKGROUND_LIST,"SysListView32",LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP,7,99,173,71
-  LTEXT      "Válasszon ki egy képet az asztala hátterének:", IDC_STATIC,8,87,180,8
-  PUSHBUTTON   "&Kiválasztás...",IDC_BROWSE_BUTTON,187,135,50,14
-  PUSHBUTTON   "&Színek...",IDC_COLOR_BUTTON,187,155,50,14
-  LTEXT      "Elrendezés:",IDC_STATIC,187,98,36,8
-  COMBOBOX    IDC_PLACEMENT_COMBO,187,148,50,90,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-END
-
-IDD_SCREENSAVER DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 246, 188
-STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Képernyõvédõ"
-FONT 8, "MS Shell Dlg"
-BEGIN
-  GROUPBOX    "&Képernyõvédõ",IDC_SCREENS_DUMMY, 5, 7, 238, 136
-  
-  LTEXT      "Képernyõvédõk listája:",IDC_STATIC,13, 24, 71, 9
-  CONTROL     "",IDC_SCREENS_CHOICES,"SysListView32",LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP,13, 34, 171, 69
-  PUSHBUTTON   "&Eltávolítás",IDC_SCREENS_DELETE, 190,47,39,10
-  PUSHBUTTON   "&Hozzáadás",IDC_SCREENS_POWER_BUTTON,  190,34,39,10
-
-  PUSHBUTTON   "&Beállítások...",IDC_SCREENS_SETTINGS,140, 124, 48, 12,WS_GROUP
-  PUSHBUTTON   "E&lõzetes nézet",IDC_SCREENS_TESTSC,192, 124, 43, 12
-
-  CONTROL     "&Megszakításkor jelszóval védve.",IDC_SCREENS_USEPASSCHK,"button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,13, 121, 119, 18
-
-  LTEXT      "&Várakozási idõ:",IDC_STATIC,13, 110, 17, 9
-  EDITTEXT    IDC_SCREENS_TIMEDELAY,33, 109, 31, 12,ES_RIGHT | WS_GROUP
-	CONTROL     "",IDC_SCREENS_TIME ,UPDOWN_CLASS,UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_BORDER | WS_GROUP,52, 109, 12, 12
-  LTEXT      "A képernyõvédõ elindítása ennyi perc múlva.",IDC_STATIC,70, 111, 147, 9
-
-  GROUPBOX    "A képernyõ energiaellátási lehetõségei",IDC_SCREENS_DUMMY2,5, 146, 238, 35
-  LTEXT      "Az energiaellátási beállítások ellenõrzéséhez kattintson az Energiaellátás gombra.", IDC_STATIC,16, 159, 155, 19
-  PUSHBUTTON   "E&nergiaellátás",IDC_SCREENS_POWER_BUTTON,180, 162, 57, 12
-END
-
-IDD_APPEARANCE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 246, 188
-STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Megjelenés"
-FONT 8, "MS Shell Dlg"
-BEGIN
-  LTEXT      "Ez a terület szándékosan lett üresen hagyva",IDC_STATIC,66,90,112,8
-END
-
-IDD_SETTINGS DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 246, 188
-STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Beállítások"
-FONT 8, "MS Shell Dlg"
-BEGIN
-  LTEXT      "&Képernyõ:",1820,3,100,30,8
-  LTEXT      "<nincs>",IDC_SETTINGS_DEVICE,9,109,224,8
-  GROUPBOX    "Ké&pméret",1818,3,120,115,43
-  CONTROL     "",IDC_SETTINGS_RESOLUTION,"msctls_trackbar32",TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,30,130,58,17
-  LTEXT      "Kisebb",1815,9,130,15,8,NOT WS_GROUP
-  LTEXT      "Nagyobb",1816,93,130,21,8,NOT WS_GROUP
-  LTEXT      "",IDC_SETTINGS_RESOLUTION_TEXT,10,150,100,10,NOT WS_GROUP | SS_CENTER
-	GROUPBOX    "&Színek",1817,125,120,115,43
-  COMBOBOX    IDC_SETTINGS_BPP,131,130,103,80,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  CONTROL     "",1813,"Static",SS_BITMAP | SS_CENTERIMAGE | SS_SUNKEN,131,148,103,9
-  PUSHBUTTON   "&Haladóknak...",IDC_SETTINGS_ADVANCED,306,165,56,14
-END
-
-STRINGTABLE 
-BEGIN
-  IDS_CPLNAME "Képernyõ"
-  IDS_CPLDESCRIPTION "A képernyõ és a képernyõvédõ tulajdonságainak testreszabása."
-  
-  IDS_NONE "(Nincs)"
-  IDS_CENTER "Középen"
-  IDS_STRETCH "Széthúzva"
-  IDS_TILE "Mozaikszerûen"
-END
-
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
-  IDS_COLOR_4BIT "16 színû"
-  IDS_COLOR_8BIT "256 színû"
-  IDS_COLOR_16BIT "65 ezer szín (16 bit)"
-  IDS_COLOR_24BIT "16 millió szín (24 bit)"
-  IDS_COLOR_32BIT "16 millió szín (32 bit)"
-  IDS_PIXEL "%lux%lu Képpont"
-END
-
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-BEGIN
+// Hungarian resource file by Peter Lukacs
+LANGUAGE LANG_HUNGARIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+IDD_BACKGROUND DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 246, 188
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Háttér"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+  CONTROL     "",IDC_BACKGROUND_PREVIEW,"Static",SS_OWNERDRAW,78,10,90,65,WS_EX_STATICEDGE
+  CONTROL     "",IDC_BACKGROUND_LIST,"SysListView32",LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP,7,99,173,71
+  LTEXT      "Válasszon ki egy képet az asztala hátterének:", IDC_STATIC,8,87,180,8
+  PUSHBUTTON   "&Kiválasztás...",IDC_BROWSE_BUTTON,187,135,50,14
+  PUSHBUTTON   "&Színek...",IDC_COLOR_BUTTON,187,155,50,14
+  LTEXT      "Elrendezés:",IDC_STATIC,187,98,36,8
+  COMBOBOX    IDC_PLACEMENT_COMBO,187,148,50,90,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+END
+
+IDD_SCREENSAVER DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 246, 188
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Képernyõvédõ"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+  GROUPBOX    "&Képernyõvédõ",IDC_SCREENS_DUMMY, 5, 7, 238, 136
+  
+  LTEXT      "Képernyõvédõk listája:",IDC_STATIC,13, 24, 71, 9
+  CONTROL     "",IDC_SCREENS_CHOICES,"SysListView32",LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP,13, 34, 171, 69
+  PUSHBUTTON   "&Eltávolítás",IDC_SCREENS_DELETE, 190,47,39,10
+  PUSHBUTTON   "&Hozzáadás",IDC_SCREENS_POWER_BUTTON,  190,34,39,10
+
+  PUSHBUTTON   "&Beállítások...",IDC_SCREENS_SETTINGS,140, 124, 48, 12,WS_GROUP
+  PUSHBUTTON   "E&lõzetes nézet",IDC_SCREENS_TESTSC,192, 124, 43, 12
+
+  CONTROL     "&Megszakításkor jelszóval védve.",IDC_SCREENS_USEPASSCHK,"button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,13, 121, 119, 18
+
+  LTEXT      "&Várakozási idõ:",IDC_STATIC,13, 110, 17, 9
+  EDITTEXT    IDC_SCREENS_TIMEDELAY,33, 109, 31, 12,ES_RIGHT | WS_GROUP
+	CONTROL     "",IDC_SCREENS_TIME ,UPDOWN_CLASS,UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_BORDER | WS_GROUP,52, 109, 12, 12
+  LTEXT      "A képernyõvédõ elindítása ennyi perc múlva.",IDC_STATIC,70, 111, 147, 9
+
+  GROUPBOX    "A képernyõ energiaellátási lehetõségei",IDC_SCREENS_DUMMY2,5, 146, 238, 35
+  LTEXT      "Az energiaellátási beállítások ellenõrzéséhez kattintson az Energiaellátás gombra.", IDC_STATIC,16, 159, 155, 19
+  PUSHBUTTON   "E&nergiaellátás",IDC_SCREENS_POWER_BUTTON,180, 162, 57, 12
+END
+
+IDD_APPEARANCE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 246, 188
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Megjelenés"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+  LTEXT      "Ez a terület szándékosan lett üresen hagyva",IDC_STATIC,66,90,112,8
+END
+
+IDD_SETTINGS DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 246, 188
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Beállítások"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+  LTEXT      "&Képernyõ:",1820,3,100,30,8
+  LTEXT      "<nincs>",IDC_SETTINGS_DEVICE,9,109,224,8
+  GROUPBOX    "Ké&pméret",1818,3,120,115,43
+  CONTROL     "",IDC_SETTINGS_RESOLUTION,"msctls_trackbar32",TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,30,130,58,17
+  LTEXT      "Kisebb",1815,9,130,15,8,NOT WS_GROUP
+  LTEXT      "Nagyobb",1816,93,130,21,8,NOT WS_GROUP
+  LTEXT      "",IDC_SETTINGS_RESOLUTION_TEXT,10,150,100,10,NOT WS_GROUP | SS_CENTER
+	GROUPBOX    "&Színek",1817,125,120,115,43
+  COMBOBOX    IDC_SETTINGS_BPP,131,130,103,80,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+  CONTROL     "",1813,"Static",SS_BITMAP | SS_CENTERIMAGE | SS_SUNKEN,131,148,103,9
+  PUSHBUTTON   "&Haladóknak...",IDC_SETTINGS_ADVANCED,306,165,56,14
+END
+
+STRINGTABLE 
+BEGIN
+  IDS_CPLNAME "Képernyõ"
+  IDS_CPLDESCRIPTION "A képernyõ és a képernyõvédõ tulajdonságainak testreszabása."
+  
+  IDS_NONE "(Nincs)"
+  IDS_CENTER "Középen"
+  IDS_STRETCH "Széthúzva"
+  IDS_TILE "Mozaikszerûen"
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+  IDS_COLOR_4BIT "16 színû"
+  IDS_COLOR_8BIT "256 színû"
+  IDS_COLOR_16BIT "65 ezer szín (16 bit)"
+  IDS_COLOR_24BIT "16 millió szín (24 bit)"
+  IDS_COLOR_32BIT "16 millió szín (32 bit)"
+  IDS_PIXEL "%lux%lu Képpont"
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
   IDS_BACKGROUND_COMDLG_FILTER "Képek (*.bmp;*.dib)\0*.bmp;*.dib\0"
   IDS_SUPPORTED_EXT "*.bmp;*.dib"
-END
+END

Propchange: trunk/reactos/dll/cpl/desk/hu.rc
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Propchange: trunk/reactos/dll/cpl/desk/sv.rc
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native
More information about the Ros-diffs mailing list