[ros-diffs] [tkreuzer] 39161: KD64: remove some FrLdrDbgPrints, fix a warning.

tkreuzer at svn.reactos.org tkreuzer at svn.reactos.org
Wed Jan 28 05:14:06 CET 2009


Author: tkreuzer
Date: Tue Jan 27 22:14:05 2009
New Revision: 39161

URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos?rev=39161&view=rev
Log:
KD64: remove some FrLdrDbgPrints, fix a warning.

Modified:
  branches/ros-amd64-bringup/reactos/ntoskrnl/kd64/amd64/kd-amd64.c
  branches/ros-amd64-bringup/reactos/ntoskrnl/kd64/kdapi.c

Modified: branches/ros-amd64-bringup/reactos/ntoskrnl/kd64/amd64/kd-amd64.c
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/branches/ros-amd64-bringup/reactos/ntoskrnl/kd64/amd64/kd-amd64.c?rev=39161&r1=39160&r2=39161&view=diff
==============================================================================
--- branches/ros-amd64-bringup/reactos/ntoskrnl/kd64/amd64/kd-amd64.c [iso-8859-1] (original)
+++ branches/ros-amd64-bringup/reactos/ntoskrnl/kd64/amd64/kd-amd64.c [iso-8859-1] Tue Jan 27 22:14:05 2009
@@ -21,7 +21,7 @@
   /* Copy the version block */
   RtlCopyMemory(Version, &KdVersionBlock, sizeof(DBGKD_GET_VERSION64));
 
-Version->PsLoadedModuleList = &KeLoaderBlock->LoadOrderListHead;
+  Version->PsLoadedModuleList = (ULONG_PTR)&KeLoaderBlock->LoadOrderListHead;
 
   Version->Flags = DBGKD_VERS_FLAG_PTR64 | DBGKD_VERS_FLAG_DATA;
   Version->KdSecondaryVersion = KD_SECONDARY_VERSION_AMD64_CONTEXT;
@@ -163,7 +163,9 @@
              PreviousMode,
              SecondChanceException);
   }
-FrLdrDbgPrint("leave KdpTrap\n");
+
   /* Return TRUE or FALSE to caller */
   return Status;
 }
+
+

Modified: branches/ros-amd64-bringup/reactos/ntoskrnl/kd64/kdapi.c
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/branches/ros-amd64-bringup/reactos/ntoskrnl/kd64/kdapi.c?rev=39161&r1=39160&r2=39161&view=diff
==============================================================================
--- branches/ros-amd64-bringup/reactos/ntoskrnl/kd64/kdapi.c [iso-8859-1] (original)
+++ branches/ros-amd64-bringup/reactos/ntoskrnl/kd64/kdapi.c [iso-8859-1] Tue Jan 27 22:14:05 2009
@@ -579,7 +579,7 @@
   DBGKD_MANIPULATE_STATE64 ManipulateState;
   ULONG Length;
   KDSTATUS RecvCode;
-FrLdrDbgPrint("Enter KdpSendWaitContinue\n");
+
   /* Setup the Manipulate State structure */
   Header.MaximumLength = sizeof(DBGKD_MANIPULATE_STATE64);
   Header.Buffer = (PCHAR)&ManipulateState;
@@ -1107,7 +1107,7 @@
         IN PKEXCEPTION_FRAME ExceptionFrame)
 {
   BOOLEAN Entered;
-FrLdrDbgPrint("KdEnterDebugger!\n");
+
   /* Check if we have a trap frame */
   if (TrapFrame)
   {
@@ -1149,7 +1149,7 @@
 
   /* Make sure we acquired the port */
   if (!KdpPortLocked) DbgPrint("Port lock was not acquired!\n");
-FrLdrDbgPrint("KdEnterDebugger returns %d\n", Entered);
+
   /* Return enter state */
   return Entered;
 }More information about the Ros-diffs mailing list