[ros-diffs] [dgorbachev] 40770: Remove BOM, recode Romanian file from UTF-8 to CP-1250, remove #pragma strings from there, and #include it to the master resource file.

dgorbachev at svn.reactos.org dgorbachev at svn.reactos.org
Sat May 2 06:29:41 CEST 2009


Author: dgorbachev
Date: Sat May 2 08:29:40 2009
New Revision: 40770

URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos?rev=40770&view=rev
Log:
Remove BOM, recode Romanian file from UTF-8 to CP-1250, remove #pragma strings from there, and #include it to the master resource file.

Modified:
  trunk/reactos/dll/cpl/desk/lang/ro-RO.rc
  trunk/reactos/dll/cpl/desk/rsrc.rc

Modified: trunk/reactos/dll/cpl/desk/lang/ro-RO.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/cpl/desk/lang/ro-RO.rc?rev=40770&r1=40769&r2=40770&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/cpl/desk/lang/ro-RO.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/cpl/desk/lang/ro-RO.rc [iso-8859-1] Sat May 2 08:29:40 2009
@@ -1,5 +1,4 @@
-LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
-#pragma code (65001)
+LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
 
 IDD_BACKGROUND DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 246, 204
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
@@ -11,11 +10,11 @@
   CONTROL     "",IDC_BACKGROUND_LIST,"SysListView32",LVS_REPORT |
           LVS_SINGLESEL | LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_SHOWSELALWAYS |
           WS_BORDER | WS_TABSTOP, 8, 114, 174, 78
-  LTEXT      "Alegeţi o imagine pe care să o folosiţi ca fundal:",
+  LTEXT      "Alegeþi o imagine pe care sã o folosiþi ca fundal:",
           IDC_STATIC, 8, 103, 180, 9
-  PUSHBUTTON   "&Răsfoire...", IDC_BROWSE_BUTTON, 188, 114, 50, 15
+  PUSHBUTTON   "&Rãsfoire...", IDC_BROWSE_BUTTON, 188, 114, 50, 15
   PUSHBUTTON   "&Culoare...", IDC_COLOR_BUTTON, 188, 177, 50, 15
-  LTEXT      "Poziţie:", IDC_STATIC, 188, 138, 36, 9
+  LTEXT      "Poziþie:", IDC_STATIC, 188, 138, 36, 9
   COMBOBOX    IDC_PLACEMENT_COMBO, 188, 149, 50, 54,
           CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
 END
@@ -30,18 +29,18 @@
           70, 10, 105, 70, WS_EX_STATICEDGE
   GROUPBOX    "&Economizor",IDC_SCREENS_DUMMY, 8, 92, 230, 52
   COMBOBOX    IDC_SCREENS_LIST, 14, 103, 100, 100, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  PUSHBUTTON   "Se&tări",IDC_SCREENS_SETTINGS, 120, 103, 50, 13, WS_GROUP
+  PUSHBUTTON   "Se&tãri",IDC_SCREENS_SETTINGS, 120, 103, 50, 13, WS_GROUP
   PUSHBUTTON   "V&izualizare",IDC_SCREENS_TESTSC, 175, 103, 50, 13
-  LTEXT      "&Aşteptaţi",IDC_WAITTEXT, 14, 125, 16, 9
+  LTEXT      "&Aºteptaþi",IDC_WAITTEXT, 14, 125, 16, 9
   EDITTEXT    IDC_SCREENS_TIMEDELAY, 34, 123, 32, 13, ES_RIGHT | WS_GROUP
   CONTROL     "",IDC_SCREENS_TIME ,UPDOWN_CLASS,UDS_SETBUDDYINT |
           UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS |
           WS_BORDER | WS_GROUP, 54, 123, 12, 13
   LTEXT      "minute", IDC_MINTEXT, 70, 125, 26, 9
-  CONTROL     "Solicitare &parolă după",IDC_SCREENS_USEPASSCHK,"button",
+  CONTROL     "Solicitare &parolã dupã",IDC_SCREENS_USEPASSCHK,"button",
           BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 108, 120, 104, 19
-  GROUPBOX    "&Facilităţi de economisire energie monitor", IDC_SCREENS_DUMMY2, 6, 155, 232, 41
-  LTEXT      "Pentru a ajusta setările de consum curent pentru monitor clic pe butonul Setări Energie.",
+  GROUPBOX    "&Facilitãþi de economisire energie monitor", IDC_SCREENS_DUMMY2, 6, 155, 232, 41
+  LTEXT      "Pentru a ajusta setãrile de consum curent pentru monitor clic pe butonul Setãri Energie.",
           IDC_STATIC, 14, 166, 146 ,20
   PUSHBUTTON   "E&nergie...", IDC_SCREENS_POWER_BUTTON, 176, 171, 50, 13
 END
@@ -49,12 +48,12 @@
 
 IDD_APPEARANCE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 246, 204
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Schemă de culori"
+CAPTION "Schemã de culori"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
   CONTROL     "", IDC_APPEARANCE_PREVIEW, "PreviewWndClass",
           WS_VISIBLE | WS_BORDER, 7, 7, 232, 120
-  LTEXT      "Schemă", IDC_STATIC, 7, 140, 64, 7
+  LTEXT      "Schemã", IDC_STATIC, 7, 140, 64, 7
   COMBOBOX    IDC_APPEARANCE_COLORSCHEME, 7, 150, 134, 90 , CBS_DROPDOWNLIST | CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
   PUSHBUTTON   "&Efecte...", IDC_APPEARANCE_EFFECTS, 182, 150, 56, 15
   PUSHBUTTON   "A&vansat...", IDC_APPEARANCE_ADVANCED, 182, 170, 56, 15
@@ -63,7 +62,7 @@
 IDD_ADVAPPEARANCE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 250, 239
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 EXSTYLE WS_EX_DLGMODALFRAME | WS_EX_WINDOWEDGE
-CAPTION "Setări avansate"
+CAPTION "Setãri avansate"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
   CONTROL     "", IDC_APPEARANCE_PREVIEW, "PreviewWndClass",
@@ -85,16 +84,16 @@
   LTEXT "Font:", IDC_ADVAPPEARANCE_FONT_T, 5, 190, 50, 8
   COMBOBOX IDC_ADVAPPEARANCE_FONT_C, 5, 200, 130, 90, CBS_DROPDOWN | CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
 
-  LTEXT  "Mărime:", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTSIZE_T, 142, 190, 39, 8
+  LTEXT  "Mãrime:", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTSIZE_T, 142, 190, 39, 8
   COMBOBOX IDC_ADVAPPEARANCE_FONTSIZE_E, 142, 200, 38, 200, CBS_DROPDOWN | WS_VSCROLL
 
   LTEXT  "Culoare:", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTCOLOR_T, 184, 190, 20, 9
   CHECKBOX  "", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTCOLOR_B, 184, 200, 28, 13, BS_PUSHLIKE | BS_BITMAP
 
-  AUTOCHECKBOX  "ÃŽ", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTBOLD, 216, 200, 14, 13, BS_PUSHLIKE
+  AUTOCHECKBOX  "Î", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTBOLD, 216, 200, 14, 13, BS_PUSHLIKE
   AUTOCHECKBOX  "C", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTITALIC, 230, 200, 14, 13, BS_PUSHLIKE
 
-  PUSHBUTTON "Renunţare", IDCANCEL, 191, 220, 50, 14
+  PUSHBUTTON "Renunþare", IDCANCEL, 191, 220, 50, 14
   DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 137, 220, 50, 14
 END
 
@@ -104,34 +103,34 @@
 CAPTION "Efecte"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-  CONTROL     "&Folosire efect de tranziţie pentru meniuri şi sfaturi-ecran.",IDC_EFFAPPEARANCE_ANIMATION,"button",
+  CONTROL     "&Folosire efect de tranziþie pentru meniuri ºi sfaturi-ecran.",IDC_EFFAPPEARANCE_ANIMATION,"button",
           BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 10, 5, 285, 19
   COMBOBOX    IDC_EFFAPPEARANCE_ANIMATIONTYPE, 20, 25, 80, 19 , CBS_DROPDOWNLIST | CBS_HASSTRINGS | WS_CHILD | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  CONTROL     "F&olosire următoarea metodă de netezire a marginilor textului:",IDC_EFFAPPEARANCE_SMOOTHING,"button",
+  CONTROL     "F&olosire urmãtoarea metodã de netezire a marginilor textului:",IDC_EFFAPPEARANCE_SMOOTHING,"button",
           BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP | WS_DISABLED, 10, 42, 285, 19
   COMBOBOX    IDC_EFFAPPEARANCE_SMOOTHINGTYPE, 20, 62, 80, 19 , CBS_DROPDOWNLIST | CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
   CONTROL     "&Pictograme mari",IDC_EFFAPPEARANCE_LARGEICONS,"button",
           BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP | WS_DISABLED, 10, 80, 285, 19
-  CONTROL     "AfiÅŸare u&mbre sub meniuri",IDC_EFFAPPEARANCE_SETDROPSHADOW,"button",
+  CONTROL     "Afiºare u&mbre sub meniuri",IDC_EFFAPPEARANCE_SETDROPSHADOW,"button",
           BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP | WS_DISABLED, 10, 95, 285, 19
-  CONTROL     "Afişare c&onţinut al ferestrelor când sunt trase",IDC_EFFAPPEARANCE_DRAGFULLWINDOWS,"button",
+  CONTROL     "Afiºare c&onþinut al ferestrelor când sunt trase",IDC_EFFAPPEARANCE_DRAGFULLWINDOWS,"button",
           BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP | WS_DISABLED, 10, 110, 285, 19
-  CONTROL     "&Ascundere litere subliniate pentru navigarea cu tastatura până când apăs Alt",IDC_EFFAPPEARANCE_KEYBOARDCUES,"button",
+  CONTROL     "&Ascundere litere subliniate pentru navigarea cu tastatura pânã când apãs Alt",IDC_EFFAPPEARANCE_KEYBOARDCUES,"button",
           BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 10, 125, 285, 19
-  PUSHBUTTON "Renunţare", IDCANCEL, 226, 165, 50, 14
+  PUSHBUTTON "Renunþare", IDCANCEL, 226, 165, 50, 14
   DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 172, 165, 50, 14
 END
 
 IDD_SETTINGS DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 246, 204
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Setări"
-FONT 8, "MS Shell Dlg"
-BEGIN
-  LTEXT      "Trageţi de miniaturile monitoarelor astfel încât imaginea să reprezinte poziţia reală a monitoarelor.",-1,3,3,240,20
+CAPTION "Setãri"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+  LTEXT      "Trageþi de miniaturile monitoarelor astfel încât imaginea sã reprezinte poziþia realã a monitoarelor.",-1,3,3,240,20
   CONTROL     "",IDC_SETTINGS_MONSEL,"MONITORSELWNDCLASS",WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP,3,23,240,82,WS_EX_CLIENTEDGE
-  LTEXT      "&AfiÅŸaj:",1820,3,107,30,8
+  LTEXT      "&Afiºaj:",1820,3,107,30,8
   LTEXT      "<nimic>",IDC_SETTINGS_DEVICE,9,116,224,8
-  GROUPBOX    "&Zonă ecran",1818,3,127,115,43
+  GROUPBOX    "&Zonã ecran",1818,3,127,115,43
   CONTROL     "",IDC_SETTINGS_RESOLUTION,"msctls_trackbar32",
           TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 30, 137, 58, 17
   LTEXT      "Mai mic",1815,9,137,15,8,NOT WS_GROUP
@@ -149,15 +148,15 @@
 CAPTION "General"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-  GROUPBOX "AfiÅŸaj", -1, 7, 6, 237, 56, WS_GROUP
-  LTEXT "Mărime font:", -1, 14, 20, 222, 8
+  GROUPBOX "Afiºaj", -1, 7, 6, 237, 56, WS_GROUP
+  LTEXT "Mãrime font:", -1, 14, 20, 222, 8
   COMBOBOX IDC_FONTSIZE_COMBO, 14, 30, 223, 80, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
   LTEXT "", IDC_FONTSIZE_COSTOM, 14, 46, 223, 12
   GROUPBOX "Compatibilitate", -1, 7, 67, 237, 97
-  LTEXT "Unele programe nu funcţionează corect dacă după ce schimbaţi setările de culoare nu reporniţi computerul.\r\n\nDupă ce schimb setări:", -1, 12, 78, 228, 34
-  AUTORADIOBUTTON "&Repornire computer înaintea aplicării noilor setări.", IDC_RESTART_RB, 14, 116, 224, 10
-  AUTORADIOBUTTON "Aplicare setări noi fără repornire.", IDC_WITHOUTREBOOT_RB, 14, 131, 224, 10
-  AUTORADIOBUTTON "Întrebare înaintea aplicării", IDC_ASKME_RB, 14, 146, 224, 10
+  LTEXT "Unele programe nu funcþioneazã corect dacã dupã ce schimbaþi setãrile de culoare nu reporniþi computerul.\r\n\nDupã ce schimb setãri:", -1, 12, 78, 228, 34
+  AUTORADIOBUTTON "&Repornire computer înaintea aplicãrii noilor setãri.", IDC_RESTART_RB, 14, 116, 224, 10
+  AUTORADIOBUTTON "Aplicare setãri noi fãrã repornire.", IDC_WITHOUTREBOOT_RB, 14, 131, 224, 10
+  AUTORADIOBUTTON "Întrebare înaintea aplicãrii", IDC_ASKME_RB, 14, 146, 224, 10
 END
 
 IDR_PREVIEW_MENU MENU
@@ -171,11 +170,11 @@
 BEGIN
   POPUP ""
   BEGIN
-    MENUITEM "&AtaÅŸat",  ID_MENU_ATTACHED
+    MENUITEM "&Ataºat",  ID_MENU_ATTACHED
     MENUITEM "&Primar",  ID_MENU_PRIMARY
     MENUITEM SEPARATOR
     MENUITEM "&Identificare",  ID_MENU_IDENTIFY
-    MENUITEM "P&roprietăţi", ID_MENU_PROPERTIES
+    MENUITEM "P&roprietãþi", ID_MENU_PROPERTIES
   END
 END
 
@@ -195,16 +194,16 @@
 BEGIN
   IDS_MULTIPLEMONITORS "(Monitoare multiple)"
   IDS_UNKNOWNMONITOR "(Monitor necunoscut)"
-  IDS_ADVANCEDTITLEFMT "%s ÅŸi %s"
+  IDS_ADVANCEDTITLEFMT "%s ºi %s"
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-  IDS_CPLNAME "AfiÅŸaj"
-  IDS_CPLDESCRIPTION "Modifică setările de ecran, culorile şi economizorul de ecran."
+  IDS_CPLNAME "Afiºaj"
+  IDS_CPLDESCRIPTION "Modificã setãrile de ecran, culorile ºi economizorul de ecran."
   IDS_NONE "(Nimic)"
   IDS_CENTER "Centrat"
-  IDS_STRETCH "ÃŽntins"
+  IDS_STRETCH "Întins"
   IDS_TILE "Repetat"
 END
 
@@ -212,9 +211,9 @@
 BEGIN
   IDS_COLOR_4BIT "16 Culori"
   IDS_COLOR_8BIT "256 Culori"
-  IDS_COLOR_16BIT "High Color (16 Biţi)"
-  IDS_COLOR_24BIT "True Color (24 Biţi)"
-  IDS_COLOR_32BIT "True Color (32 Biţi)"
+  IDS_COLOR_16BIT "High Color (16 Biþi)"
+  IDS_COLOR_24BIT "True Color (24 Biþi)"
+  IDS_COLOR_32BIT "True Color (32 Biþi)"
   IDS_PIXEL "%lux%lu Pixel"
 END
 
@@ -226,10 +225,10 @@
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-  IDS_INACTWIN "Fereastră inactivă"
-  IDS_ACTWIN  "Fereastră activă"
-  IDS_WINTEXT "Text în fereastră"
-  IDS_MESSBOX "Fereastră mesaj"
+  IDS_INACTWIN "Fereastrã inactivã"
+  IDS_ACTWIN  "Fereastrã activã"
+  IDS_WINTEXT "Text în fereastrã"
+  IDS_MESSBOX "Fereastrã mesaj"
   IDS_MESSTEXT "Text mesaj"
   IDS_BUTTEXT "OK"
 END
@@ -246,25 +245,23 @@
   IDS_ELEMENT_8 "Ferestre"
   IDS_ELEMENT_9 "Bare de defilare"
   IDS_ELEMENT_10 "Obiecte 3D"
-  IDS_ELEMENT_11 "Titlu paletă"
+  IDS_ELEMENT_11 "Titlu paletã"
   IDS_ELEMENT_12 "Titlu simbol"
-  IDS_ELEMENT_13 "Bară de titlu"
+  IDS_ELEMENT_13 "Barã de titlu"
   IDS_ELEMENT_14 "Elemente meniu dezactivate"
-  IDS_ELEMENT_15 "Fereastră de dialog"
-  IDS_ELEMENT_16 "Controale bară de defilare"
-  IDS_ELEMENT_17 "Fundal aplicaţie"
-  IDS_ELEMENT_18 "Bară de defilare mică"
-  IDS_ELEMENT_19 "Distanţă simbol (orizontal)"
-  IDS_ELEMENT_20 "Distanţă simbol (vertical)"
-  IDS_ELEMENT_21 "Informaţii rapide"
+  IDS_ELEMENT_15 "Fereastrã de dialog"
+  IDS_ELEMENT_16 "Controale barã de defilare"
+  IDS_ELEMENT_17 "Fundal aplicaþie"
+  IDS_ELEMENT_18 "Barã de defilare micã"
+  IDS_ELEMENT_19 "Distanþã simbol (orizontal)"
+  IDS_ELEMENT_20 "Distanþã simbol (vertical)"
+  IDS_ELEMENT_21 "Informaþii rapide"
   IDS_ELEMENT_22 "Simbol"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-  IDS_DISPLAY_SETTINGS "Afişare setări"
-  IDS_APPLY_FAILED "Nu s-au putut aplica noile setări..."
-  IDS_APPLY_NEEDS_RESTART "Trebuie să reporniţi computerul pentru a aplica noile setări."
-END
-
-#pragma code (default)
+  IDS_DISPLAY_SETTINGS "Afiºare setãri"
+  IDS_APPLY_FAILED "Nu s-au putut aplica noile setãri..."
+  IDS_APPLY_NEEDS_RESTART "Trebuie sã reporniþi computerul pentru a aplica noile setãri."
+END

Modified: trunk/reactos/dll/cpl/desk/rsrc.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/cpl/desk/rsrc.rc?rev=40770&r1=40769&r2=40770&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/cpl/desk/rsrc.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/cpl/desk/rsrc.rc [iso-8859-1] Sat May 2 08:29:40 2009
@@ -15,6 +15,7 @@
 #include "lang/nl-NL.rc"
 #include "lang/no-NO.rc"
 #include "lang/pl-PL.rc"
+#include "lang/ro-RO.rc"
 #include "lang/ru-RU.rc"
 #include "lang/sk-SK.rc"
 #include "lang/sv-SE.rc"More information about the Ros-diffs mailing list