Page 1 of 1

ตอนนี้ยังมีนักพัฒนาในไทยอยู่ใหมครับ

Posted: Tue Jun 28, 2011 5:56 am
by teedev
พอดีผมสนใจเรื่อง OS นี้มานานอยู่และครับ อยากช่วยพัฒนา พอแนะัแนวทางอะไรให้หน่อยได้ไหมครับ ;)

Re: ตอนนี้ยังมีนักพัฒนาในไทยอยู่ใหมครับ

Posted: Sat Aug 06, 2011 5:29 am
by punth
ตอนนี้ในส่วนของภาษาไทย ยังไม่ได้พัฒนาใดๆเพิ่มเติมครับ ถ้าเป็นไปได้กรุณาช่วย
ลองทดสอบตัวติดตั้งที่เลือกเป็นภาษาไทย มีข้อควรแก้ไขตรงไหนบ้าง
ภาษาไทยที่แปลไว้นานแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ครับ

คือ อยากให้ช่วยตรวจทานดูก่อนครับ แล้วค่อยหาทางแก้ไขเพิ่มเติมครับ
ขอบคุณมากครับ

Re: ตอนนี้ยังมีนักพัฒนาในไทยอยู่ใหมครับ

Posted: Sat Nov 19, 2011 7:01 pm
by obscure
นั่นดิครับ เหลืออยู่บ้างหรือป่าว